Raad Gemert-Bakel akkoord met bezuiniging LEVgroep

GEMERT – Naar aanleiding van de tweede financiële rapportage 2020 wil Jan Vroomans (VVD) onder andere dat in 2020 niet wordt bezuinigd op de LEV-groep. Vroomans had hierover een motie voorbereid en verdedigde zijn visie tot en met. Uiteindelijk kreeg hij steun van Sociaal Gemert-Bakel en van Lokale Realisten/D66. Coalitiepartijen CDA en Dorpspartij bleven wethouder Wilmie Steeghs (Dorpspartij; Sociaal Domein en Volkshuisvesting) trouw. Zij ontraadde de motie. Met deze stemmenverhouding werd Vroomans’ motie verworpen.

(Door onze politiek verslaggever)

Onderdeel van de tweede financiële rapportage 2020 is een taakstellende bezuiniging op het sociaal domein van 480 duizend euro. Vroomans schrijft in de motie dat in de programmabegroting de richting van de bezuiniging nog niet duidelijk was. In de detailbegroting bleken de posten reeds verdeeld. Maar de raad stelt de programmabegroting vast, niet de detailbegroting, aldus Vroomans. Hij wil dat de voor de LEV-groep voorgestelde bezuiniging voor 2020 niet wordt doorgevoerd. Het college moet voor 2021 met de LEV-groep een voor beide partijen aanvaardbaar bezuinigingsscenario uitwerken en dit toetsen bij de cliëntenraad en de Adviesgroep Sociaal Domein. Voorts wil hij dat de gemeenteraad wordt geïnformeerd over alle bezuinigingsmaatregelen binnen het sociaal domein voor 2020 en de voorgenomen bezuinigingen voor 2021.

De verdeling van de bezuiniging had in de programmabegroting moeten staan, vindt Vroomans. “Zo heeft de raad niet het goede debat kunnen voeren”. Via de motie wil hij “recht doen aan deze situatie. Erken de fout en stuur bij”. Ton Vogels (Lokale Realisten/D66) vindt: “Als we iets gemist hebben, moeten we het erover hebben. Je kunt niet achteraf bezuinigingen opleggen aan een professionele organisatie”. Bart van Oort (Dorpspartij) ziet de informatie aan de raad als een service van het college. Vogels is dat “helemaal met u eens. Maar in de commissie heeft de wethouder wel vijf keer gezegd dat wij hadden besloten tot deze bezuiniging”. Volgens Van Oort ging dat “over bezuiniging door de rijksoverheid”.

Wethouder Steeghs: “Helaas is zorg erg duur voor de financiële situatie van de gemeente. Maar de Rijksoverheid bezuinigt verder en de zorgkosten stijgen. De gemeenteraad droeg het college daarom een taakstellende opdracht op”. Zo ontstond de denkrichting uit de detailbegroting. Steeghs erkent de fout dat raad en pers eerder werden ingelicht over de voorgenomen bezuiniging dan de LEV-groep. “Maar we willen tot één loket komen. Daarom wil het college de jongerenwerkers in gemeentelijke dienst nemen, zodat het jongerenwerk blijft. Passende hulpverlening is zo gewaarborgd zonder schotten tussen instellingen”. De wethouder vindt het “een goed besluit” en vertrouwt op een goede uitkomst.

Vroomans begrijpt vervolgens niet dat “u in oktober/november kennelijk al wist dat bezuinigingen nodig waren. Waarom is dat pas op 14 februari tegen de LEV-groep gezegd? In het subsidiejaar.” De wethouder zegt eerst met betrokkenen gesproken te hebben voordat de raad is geïnformeerd. “We zijn helaas ingehaald door wat eerder in de pers verschenen is”. Vroomans dient daarop zijn motie in. “Het college ontraadt deze motie. Als alle gesprekken afgerond zijn, wil ik u graag informeren over alles wat onderdeel is van de bezuiniging van 480.000 euro. Dat kan in september zijn, maar ook later,” aldus wethouder Steeghs. De vergadering wordt geschorst voor overleg. Daarna blijkt de hierboven aangegeven stemverdeling.

Overleg tijdens de schorsing

Foto's:


0