Wethouder Wilmie Steeghs verwacht efficiëntieverbetering jongerenwerk

GEMERT-BAKEL –Als het jongerenwerk in Gemert-Bakel door de gemeente is overgenomen, gaan de inwoners daar niet veel van merken. “De jongerenwerkers blijven hetzelfde doen. Alleen staan ze dichter bij andere gemeentelijke diensten, waardoor ze sneller kunnen schakelen en beter aan preventie kunnen werken”, geeft wethouder Wilmie Steeghs aan.

Door Wim Poels

Gemeenten hebben de laatste jaren te maken met flink stijgende kosten op sociaal terrein. Het Rijk heeft nogal wat zorgtaken overgedragen aan de lokale overheid. Het kabinet ging er daarbij vanuit dat gemeenten dat goedkoper kunnen dan Den Haag. Ze krijgen een vergoeding voor hun nieuwe taken, maar minder dan het Rijk er zelf aan uitgaf.

Steeghs legt uit: “Toen ik aantrad als wethouder, heb ik enkele opdrachten meegekregen. Zo moest ik besparen op de kosten, bijvoorbeeld door efficiënter te werken. Daarbij gaan we uit van de 1-loketgedachte. We sturen mensen liefst niet van het kastje naar de muur, maar proberen ervoor te zorgen dat ze hun problemen maar één keer hoeven te vertellen. Daarnaast is het de bedoeling dat de zorg verleend blijft worden aan de mensen die dat nodig hebben en dient de kwaliteit van de zorg geborgd te blijven”.
De overgang van zorgtaken heeft veel gemeenten in de problemen gebracht. Met name de huishoudelijke hulp kost Gemert-Bakel veel meer dan Den Haag vergoedt. Met als gevolg dat de gemeenteraad het college op moest dragen om 480.000 euro op het sociale domein te bezuinigen. “Ik heb de raad nog om suggesties gevraagd, maar die zijn niet gekomen”, aldus Steeghs. “Daarmee gaf de raad dus een volmacht aan het college.”
“Als je zo’n opdracht krijgt, ga je eerst met je mensen overleggen waar je met zo weinig mogelijk pijn geld kunt besparen”, legt Steeghs haar werkwijze uit. “Je gaat vervolgens met de instanties in gesprek en doet een voorstel.”

Tijdens een interne sessie merkten de opvoedondersteuners van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), die al in dienst zijn van de gemeente, op dat kortere lijntjes met het jongerenwerk wenselijk zijn. “Het was niet van dit moet en zal, maar het CJG zag wel veel mogelijkheden”, aldus Steeghs. “Als een jongere bijvoorbeeld problemen heeft met huiswerkdiscipline, dan kan het jongerenwerk daar prima zelf mee aan de slag. Maar als daarachter een probleem met het hele gezin schuilgaat, kunnen we in zo’n nieuwe situatie veel sneller opschalen.”
De wethouder zag het idee wel zitten. “Twee jaar geleden zijn de mensen van het CJG in dienst gekomen van de gemeenten. Destijds vroegen sommige politici zich af of dat wel een taak van de gemeente was. Nu blijkt dat we door die ingreep wel degelijk op de kosten hebben kunnen besparen, terwijl de zorg is verbeterd. Belanghebbenden zijn heel tevreden”, stelt de wethouder. “Als dat kan met opvoedondersteuners, waarom zou het dan niet kunnen met het jongerenwerk? We zijn dus gaan rekenen: wat zijn we er nu aan kwijt, wat zouden we kwijt zijn als we het zelf doen.” De uitkomst: Als het jongerenwerk op 1 juli van dit jaar zou overgaan, zou dat de gemeente nog dit jaar een kleine 60.000 euro schelen. Die datum is overigens niet gehaald, de besparing zal dit jaar dus wat minder zijn. Het nieuwe streven is 1 september.

Met dat voorstel in de hand stapte de wethouder begin dit jaar naar de LEV groep, die op dit moment onder meer verantwoordelijk is voor de drie jongerenwerkers in de gemeente. “De welzijnsinstelling was natuurlijk niet blij en vroeg of ze zelf alternatieve scenario’s uit mocht werken. Prima natuurlijk, als er beter ideeën zijn sta ik daar altijd voor open.”
Ondertussen kwam het voornemen tegen de bedoeling van de wethouder in al naar buiten, wat zorgde voor de nodige commotie. “In mei lagen er drie LEV-voorstellen op tafel. Uiteindelijk bleken die qua kosten en zeker inhoudelijk niet beter dan de onze”, aldus Steeghs. Ze erkent dat het schuurde in de gesprekken, maar geeft ook aan dat ze inmiddels constructief overleg heeft gehad met de LEV groep. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we eruit komen.”

Een vraag is natuurlijk ook wat de jongerenwerkers zelf vinden. Steeghs: “Ik had liever eerder met ze aan tafel gezeten, maar dat kon niet zolang de LEV groep nog met eigen voorstellen kon komen. Ze doen hun werk goed, ik ben erg tevreden over ze en natuurlijk zou het fijn zijn als ze in Gemert-Bakel actief blijven. Maar ik kan ze niet dwingen. Inhoudelijk kan ik er verder niks over zeggen, behalve dat ze na de vakantie een keurig aanbod zal worden gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat dit onder de huidige omstandigheden de beste oplossing is.”

Young Leaders is een van de jongerenwerkprojecten in Gemert-Bakel.

 

Foto's:


0

Geef een reactie op dit bericht...

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.