Bisschop in Handel

HANDEL – Bisschop Gerard de Korte van Den Bosch verzorgt op 15 augustus om 18.00 uur de eucharistieviering in Handel. Die dag wordt Maria Tenhemelopneming gevierd.
De viering is in de open lucht en volledig coronaproof. Een klein gezelschap van vier zangeressen en drie zangers zingen respectievelijk de Handelse Marialiedjes en Gregoriaanse werken. Aansluitend is er een processie in het processiepark, waarna er koffie en thee geschonken wordt.

Foto's:


0