Coronavirus bij nertsenbedrijf Elsendorp

ELSENDORP – Bij een nertsenbedrijf in Elsendorp en een in Vredepeel (gemeente Venray) is een besmetting met Covid-19 vastgesteld. Het gaat om bedrijven met respectievelijk 12.000 en 6.000 moederdieren. De besmetting is aan het licht gekomen door middel van het early warning monitoringssysteem waarmee wekelijks kadavers worden getest op het virus. De bedrijven worden zo spoedig mogelijk geruimd. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
In totaal zijn nu 29 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard. Op 27 bedrijven waar het virus vastgesteld zijn alle dieren geruimd.

Rondom nertsenbedrijven zijn de laatste tijd strenge maatregelen getroffen. Als er na 15 augustus nog steeds nieuwe besmettingen worden vastgesteld, worden alle Nederlandse nertsenbedrijven geruimd.