Historie

“Een historicus is iemand die er zelf ook niet bij is geweest,” merkte ooit iemand terecht op. Maar dat maakt het onderzoeken van gebeurtenissen uit een ver verleden juist zo leuk. De speurtocht naar de waarheid, de verschillende mogelijkheden, de beelden die je vóór je ziet, het zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld met Kenau Simonsdochter op de muren van Haarlem kunt staan, ook al is het de vraag of die dame daadwerkelijk zo strijdbaar tussen de kantelen van de stadsmuur de Spanjaarden met kokende olie en ander ongerief bestookte…
Let wel, voorop staat dat de feiten tellen. De Spanjaarden belegerden Haarlem in 1572, in het vijfde jaar van de Tachtigjarige Oorlog. Dat is een feit. Met de kennis van de kleding en het oorlogstuig van toen, gelardeerd met schilderijen van het Haarlemse stadssilhouet, kun je inderdaad op die muren klimmen…
Als je in Dover de veerboot verlaat en, geconcentreerd links aanhoudend, de eerste twee rotondes hebt geslecht, staat daar een groot bord: “Een land dat zijn geschiedenis niet eert, is zijn toekomst niet waard.” Góéd van die Engelsen! Kunnen we die gedachte ook neerleggen op dorpsniveau? Jazeker. Er zijn al veel historische momenten nagespeeld en verfilmd. In 1995 waren dat scènes uit de roemruchte strijd om de Snelle Loop. Gemert enerzijds en Rixtel, Aarle en Beek en Donk anderzijds waren meer dan negentig jaar lang verwikkeld in een strijd die in principe ging over Gemerts vee dat het kostelijke gras van die andere dorpen ging opvreten. Dát en het vervolgens uitdagend herkauwen van de koeien uit de Commanderij dreef de mensen aan gene zijde van de Snelle Loop tot razernij. Dus was het in 1995 tijd om alsnog de vrede te tekenen. Dat is in een skonne manifestatie ook gebeurd. Het Gemertse padenstelsel leverde een korte, maar prachtige film op, ‘Gimmerse pèdjes’, en de verfilming van ‘Recht van Wind’ over een kleine revolte tegen het Gemertse gezag anno 1613 wordt nog steeds geprezen. Het Weversoproer uit 1849 is twee keer nagespeeld, de nieuwe landcommandeur is nog niet zolang geleden ingehuldigd, tijdens Open Monumentendag werd vaak een historisch thema uitgebeeld, Ad Otten maakte tientallen ‘Mysteries’ over bijzondere objecten en verhalen uit het verleden, en series als ‘t Is spijtig en ‘Het is skon hier’ bij Omroep Centraal deden dat ook. Kortom, wij eren onze geschiedenis, maken ons terecht druk over ons kasteel en zijn dus onze toekomst waard.

Foto's:


0