Reünie oud-leerlingen MTS-Helmond

HELMOND – Wim Seelen en Hans van Vlerken organiseren in najaar een reünie voor leerlingen die vijftig jaar geleden in Helmond hun MTS-diploma mochten ontvangen. De klas van Wim en Hans bestond uit ongeveer 25 leerlingen afkomstig uit Zuid-Oost-Brabant en Noord- Limburg.

Wim en Hans behoren tot de eerste leerlingen die in 1970 een MTS-diploma in ontvangst mochten nemen na afronding van de vierjarige -opleiding, dit jaar precies 50 jaar geleden. Een jaar eerder waren er ook al een aantal studenten gediplomeerd, die na een driejarige opleiding het diploma ontvingen
De klas die zij bij elkaar trachten te krijgen voor een reünie bestond voor een deel uit leerlingen die in 1966 de schakelklas hadden doorlopen en die samen met leerlingen, afkomstig van de Ulo, in 1967 de werktuigkundeklas W1b vormde.
Beide MTS’ers willen het feit dat zij in 1970 het diploma behaalden niet voorbij laten gaan. Als het tegen die tijd mag staat rond de herfstvakantie 2020 een reünie gepland. Daarom roepen zij geïnteresseerden uit klas W1b van leerjaar 1967-1968 die in 1970 hun diploma behaalden op contact met hen op te nemen. Dit kan via e-mail: jhavanvlerken@onsbrabantnet.nl of wim.seelen@gmail.com
De Uitgebreid Technische School (UTS) ging in 1966 van start in Helmond en was gehuisvest in de voormalige Textielschool, naast de LTS aan de Keizerin Marialaan in Helmond. Een jaar later werd de school omgezet in een Middelbaar Technische School (MTS), een driejarige opleiding bestaande uit twee jaar theorie gevolgd door een stagejaar.

Schakelklas SKC, 1967

Foto's:


E