Steun voor Chill out en SpeelOkee

GEMERT-BAKEL – Chill-Out en SpeelOkee, beide speelgroepen voor kinderen met een zorgvraag op woensdagmiddag hebben van Stichting Steun Welzijnszorg een financiĆ«le ondersteuning ontvangen voor het aanschaffen van spelmateriaal.

Voor kinderen die naar een basisschool gaan is het vanzelfsprekend dat zij na school afspreken met anderen kinderen. Kinderen die naar speciaal onderwijs gaan hebben wat extra zorg en aandacht nodig en missen vaak sociale contacten of kunnen deze moeilijk onderhouden.
Chill out en SpeelOkee is een initiatief vanuit ouders waarbij kinderen met een zorgvraag in basisschoolleeftijd elkaar kunnen ontmoeten, samen spelen en sociale contacten kunnen uitbreiden en onderhouden. Op deze wijze kunnen we kinderen uit het professionele hulpverleningscircuit houden en kinderen klaarstomen voor het reguliere verenigingsleven of sociale leven.
De activiteiten worden wekelijks begeleid door een vaste groep enthousiaste en kundige vrijwilligers waarbij Ze gebruik mogen maken van de locaties binnen Stichting GOO. Inmiddels maken er momenteel 22 kinderen gebruik van deze activiteit.

Ouders die denken dat Chill Out/SpeelOkee van toegevoegde waarde is voor hun zoon of dochter en vrijwilligers die beschikken over de juiste opleiding en/of ervaring om deze groep kinderen als (inval) vrijwilliger te begeleiden kunnen voor meer informatie terecht bij dorpsondersteuner Hannie Penninx-Donkers, telefoonnummer 06-22421237, e-mail dorpsondersteuner.elsendorp@gmail.com.

Foto's:


0