Stuurman

Laat ik als eerste melden dat ik de invoering van ledtechniek in de wereld van de autoverlichting overwegend een positieve ontwikkeling vind. De light emitting diodes, want daar staat de afkorting voor, helpen energie besparen en kennen een uitzonderlijk lange levensduur, bovendien geven ze ontwerpers veel vrijheid om allerlei creatieve kunstjes uit te halen. Dat resulteert nu zelfs in de eerste verlichte logo’s, bij Volkswagen en Nissan. Heel fancy en ja, ik krijg er een glimlach van.

Tegelijkertijd begin ik steeds vaker met mijn wenkbrauwen en oogleden te trekken. Dat is een reflex, in reactie op de enorme lichtvlekken die mij in het donker steeds vaker naderen, voortgebracht door een hard toenemend aantal moderne auto’s. Xenon- of ledlampen doen het verschil tussen dag en nacht bijna vervagen in de voor zich liggende hectometers, ongetwijfeld tot groot genoegen van degenen die dezelfde kijkrichting hebben als de schijnsels. Het verhoogt ontegenzeggelijk het comfort van de bestuurders in kwestie, maar zoals altijd kleeft aan elk voordeel een nadeel en daarmee worden in dit geval tegenliggers geconfronteerd. Persoonlijk vind ik die gigantische contrasten die zich telkens aftekenen hoogst vermoeiend en dat hoor ik van heel veel meer mensen. De ogen stellen zich in op duisternis en moeten zich telkens in één klap resetten om de blauwwitte vlekken met de kracht van voetbalstadionlampen te kunnen verwerken. Ik ga er geen doekjes om winden: xenon- en ledkampen verblinden ontzettend en de automatische grootlichtfuncties die steeds vaker opduiken verergeren dat alleen maar, want die treden pas in actie nadat je ogen de eerste keiharde stralen allang hebben opgevangen.

Dit onderwerp is al eens vaker ter discussie gesteld, maar de BOVAG en de RAI Vereniging – die de belangen van de merkorganisaties in Nederland behartigen – leggen het naast zich neer. Ze wimpelen de klacht af met de uitleg dat al deze koplampen aan de wettelijke eisen voldoen en dat daar ook bij de APK steeds scherper op gelet zal gaan worden. Dat gegeven valt inderdaad niet te weerleggen, maar ondertussen zitten we wel opgescheept met deze visuele plaag, want gezien de voortdurende mate van verblinding mag je gerust zeggen dat de gestelde normen niet deugen. Ik reken mezelf nog tot de uitstekende nachtkijkers en heb oprecht te doen met de mensen die het wat dat betreft minder goed treffen. Hoe lang moeten we dit nog, met pijn in de ogen, aanzien?

Aart van der Haagen

Foto's:


0