Zinnige zorg (2)

De vorige keer heb ik geschreven over een radioloog die het idee had om mensen bij een bezoek aan hun huisarts een eigen bijdrage te laten betalen. Dat idee heeft nadelige gevolgen. Laten we het snel vergeten. Het is trouwens ook onlogisch om te bezuinigen op huisartszorg, want huisartsenzorg kostte in 2016 2,9 miljard euro, ziekenhuiszorg 27,1 miljard euro. Patiënten moeten zonder drempel naar de huisarts kunnen.

Maar er is meer aan de hand. De radioloog merkte op dat er minder röntgenfoto’s werden gemaakt tijdens de Corona-epidemie en cardiologen dat er veel minder patiënten kwamen. Toch bleek er aan het einde van de eerste golf geen extra sterfte te zijn geweest aan hartinfarcten. Dus minder mensen naar het ziekenhuis was niet nadelig. Is het uitzonderlijk dat er geen extra sterfte was, terwijl er veel minder mensen naar het ziekenhuis kwamen?

In 2008 hebben onderzoekers bekeken of artsenstakingen gepaard gaan met hogere sterfte. Ze hadden gegevens over vijf stakingen. Het ging om stakingen van ziekenhuisdokters waarbij de spoedeisende hulpposten openbleven. Ze vergeleken de sterfte voor en na de staking. Je zou verwachten dat na zo’n staking de sterfte hoger zou liggen. Tot verbazing van de onderzoekers was dat niet zo. Bij twee stakingen was de sterfte in de periode na de staking zelfs lager! Het uitblijven van extra sterfte tijdens de Corona-epidemie, is dus niet uitzonderlijk.

Wat kan hier de oorzaak van zijn? Dat is niet helemaal duidelijk, maar het zou kunnen dat een aantal ingrepen in het ziekenhuis niet per se noodzakelijk is, maar wel tot complicaties en soms tot onnodige sterfte leidt. Er wordt te veel gedaan. Daarom is in de geneeskunde een internationale beweging ontstaan die zich richt op het terugdringen van overbodig medisch handelen. In Nederland is een hoogleraar aangesteld die als taak heeft zinloze zorg in het ziekenhuis – en dat is vijf tot tien procent van alle handelingen – terug te dringen. Het gaat bijvoorbeeld om buikfoto’s op de spoedeisende hulp, te vroeg een gescheurde meniscus opereren, jaarlijkse oogcontroles bij alle patiënten met suikerziekte, het te snel plaatsen van buisjes in trommelvliezen of het voorschrijven van dure medicijnen terwijl er ook goedkope zijn (Volkskrant 15 april 2019). En uit de Corona-epidemie blijkt dat veel controlebezoeken op de polikliniek vervangen kunnen worden door telefonisch contact.

Het kan minder. Ik ben het eens met onze radioloog. En de huisarts? Ook daar is winst te behalen. Volgende keer meer.

Peter Lucassen
Oud-huisarts Bakel

Foto's:


0