Alle opties overgang LEV-taken open volgens wethouder Wilmie Steeghs

GEMERT-BAKEL – Slecht slapen doet ze er nou ook weer niet van, maar in het hoofd van wethouder Wilmie Steeghs is het wel drukker dan gewoonlijk. Want voordat op 1 januari 2021 de samenwerking tussen de gemeente en de LEVgroep stopt, moet er nog veel gebeuren.

Door Wim Poels

Al langer werd er in Gemert-Bakel wijkgericht gewerkt. Vanaf 2014 kwam dat door de overheveling van een aantal rijkstaken (wmo, jeugdzorg en participatiewet/schuldhulpverlening) naar de gemeenten in een stroomversnelling. De gemeente startte het ‘gebiedsteam’: medewerkers en partners in delen van het sociaal domein werden in het gemeentehuis bij elkaar gezet. “Ons doel is daarbij de dienstverlening voor onze inwoners te verbeteren”, legt Steeghs uit. “Het gebiedsteam kan gemakkelijker dwarsverbanden te leggen. Dat werkt sneller en efficiënter. De gedachte is één loket te krijgen, waar inwoners met al hun sociale problemen terecht kunnen.”
In het gebiedsteam zitten op dit moment wmo-medewerkers, de schuldhulpverleners, de opvoedondersteuners van het CJG, Senzer en een autismespecialist. Het jongerenwerk is net overgeheveld. Op de mensen van het CJG en de jongerenwerker na zijn ze allemaal in dienst van externe organisaties. Maar het college wil het team graag uitbreiden met een aantal andere diensten die door de LEVgroep worden verzorgd.
Dat werd dus aan die welzijnsorganisatie voorgelegd. “We hebben er veel gesprekken over gevoerd. Uiteindelijk zei de LEVgroep: wat jij wilt past niet in onze visie. Als dat zo is, dan is dat zo. Ik geef geen waarde-oordeel, maar het leidde wel tot de conclusie dat we er niet samen uit gaan komen. Het gaat niet om de inhoud van het werk. Daar heb ik alleen complimenten voor”, aldus Steeghs.
En dus werd de scheiding vorige week officieel bekend gemaakt. De bedoeling is dat de samenwerking op 1 januari stopt, al hebben beide partijen aangegeven dat de dienstverlening aan de inwoners voorop staat en dat het een ‘warme’ overdracht wordt.
Grote vraag is: hoe nu verder? “Er moet een oplossing komen. Ik had er vertrouwen in dat deLEVgroep het zou doen en ben tijdens de onderhandelingen niet met andere partijen in gesprek gegaan, al gingen er natuurlijk allerlei scenario’s door mijn hoofd. We zijn nu in kaart aan het brengen hoe we het precies willen en welke taken we waar onder kunnen brengen. We hechten aan professionaliteit en onafhankelijkheid.”
Het kan dus zijn dat de huidige taken van LEVgroep bij verschillende andere organisaties terechtkomen. Maar in feite staan alle opties open. Een nieuwe, lokale welzijnsorganisatie sluit Steeghs ook niet uit. Of dat de gemeente mensen in dienst gaat nemen. “Maar dat hoeft niet zo nodig. Om bijvoorbeeld zelf maatschappelijk werkers in dienst te nemen heeft zeker niet mijn voorkeur, maar als het moet, moet het. Onze CJG-medewerkers en jongerenwerker hebben een aparte registratie en intervisie wordt extern geregeld. Onafhankelijkheid kan wel.”

Financiën hebben volgens de wethouder geen rol gespeeld bij de scheiding. Aangezien er nog geen concreet alternatief plan is, is ook niet duidelijk wat de geldelijke gevolgen zijn. “We hebben een aantal taken die we moeten doen en ik heb een budget. Daar zal het mee moeten.”
De tijd begint te dringen. Is drie maanden voor de hele overgang realistisch? Steeghs: “Ik hoop dat het in die tijd zorgvuldig kan.”

Wethouder Wilmie Steeghs

Foto's:


0