Gemert-Bakel gaat met nertsenhouders in gesprek over herbestemming locaties

GEMERT-BAKEL – Gemert-Bakel gaat samen met provincie en getroffen ondernemers onderzoeken welke bestemming vrijkomende nertsenlocaties kunnen krijgen. “Eerst moet duidelijk zijn wat de mogelijkheden voor sloop en herontwikkeling zijn. Pas dan kunnen we maatwerk leveren.”

Van de redactie

“Gemert-Bakel heeft er al vroeg stadium bij het provinciebestuur op aangedrongen zo snel mogelijk om tafel te gaan om nertsenhouders perspectief te kunnen bieden”, zegt burgemeester Michiel Van Veen. “Toen was nog niet bekend dat ze na ruiming niet meer mochten opstarten.”

De eerste lokale nertsenbedrijven zijn vier maanden geleden geruimd, de laatste twee weken geleden. “De een heeft dus al veel langer kunnen nadenken over wat komen gaat dan de ander. De emoties zijn voor een deel nog vers. Voor oktober is daarom een bbijeenkomst gepland, waarbij nertsenhouders, provincie en gemeente aanschuiven om in beslotenheid verder te praten over de ontstane situatie. We willen graag weten hoe het met de betrokken ondernemers gaat, waar ze tegengaan lopen en hoe ze de toekomst zien. Ik heb gemerkt, in eerdere gesprekken die ik al gevoerd heb, dat het voor getroffen agrariërs niet meevalt om na te denken over een bestaan zonder nertsen. Voor de meeste bedrijven was 1 januari 2024 het ijkpunt. Door corona komt er drie jaar eerder dan gepland een fokverbod. Ondernemers moeten daarom veel sneller dan verwacht knopen doorhakken. Dat is niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk. Pas als ondernemers weten wat ze willen, kunnen we kijken naar de mogelijkheden voor herbestemming. Gemert-Bakel vindt dat ‘wat kan’ daarbij het uitgangspunt moet zijn en niet ‘wat niet kan’. Dat is ook het advies van het college aan het provinciebestuur.”

Voorsorterend op 2024 had het Rijk al 32 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een sloopregeling. “Nertsenhouders die eerder met hun bedrijf wilden stoppen konden daar al een beroep op doen. Omdat er nu sneller een fokverbod komt heeft de overheid ruim 180 miljoen beschikbaar gesteld. De 32 miljoen uit de sloopregeling zit daar in. De vraag is wat daarmee gaat gebeuren. Zijn daarover nieuwe afspraken gemaakt met de nertsenbranche? Kunnen we afdwingen dat de stallen ook daadwerkelijk gesloopt als bedrijven geld krijgen en gaat dat synchroon lopen met een nieuwe locatiebestemming? Dat wil ik graag van de minister horen.”

Van Veen zegt voorstander van maatwerk te zijn bij de herbestemming van de locaties: “Die moet passen in de omgeving. Als het grenst aan een varkensbedrijf dan ligt de bouw van een seniorenflat op die plek bijvoorbeeld niet voor de hand. Ik hoop dat gemeente en provincie samen met oplossingen komen waar ondernemers iets aan hebben en die niet ten koste gaan van het gemeenschappelijk belang. Als we niks willen en doen lopen we op termijn het risico dat het buitengebied van Gemert-Bakel verrommelt en verpaupert. Dat willen we voorkomen en daarom zetten we het tijdig op agenda.”

Het huidige bestemmingplan voorziet slechts in wat al vergund is op de locaties. “Ik las ergens dat er gewoon weer dieren in kunnen. Dat is niet waar, want er is geen vergunning voor andere dieren dan nertsen afgegeven en er zitten geen rechten op. Dat kan dus niet zomaar.”

De burgemeester denkt wel dat voor veehouderij een belangrijke rol weggelegd blijft in het buitengebied. Hij ziet ook ruimte voor verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie. “Mijn oproep aan de wethouder en de politiek is vooral om er scherp op te zijn dat het goed gaat met de ondernemers die er hun bedrijf hebben. De meeste locaties op dit moment netjes bij. Dat moet zo blijven.”

Een jonge nerts. (Foto: Skeeze).

Foto's:


0