Henk Ruis nieuwe Koning Gruun Schut

GEMERT – Een van de voorrechten als lid van de Vriendenkring van de Gemertse Gilden is de deelname aan het jaarlijks koningschieten van een van de beide Gemertse gilden. Sinds 1974, het jaar van de oprichting, heeft slechts een beperkt aantal leden van dat voorrecht gebruik gemaakt, maar drie van hen werden gildekoning. Sinds zondag zijn dat er vier want de 69-jarige Henk Ruis uit de Elding is de vierde vriend, die zich tot koning schoot.

Dat gebeurde op het knusse plein voor de pastorie, de plaats waarnaar het koningschieten was verplaatst om te kunnen voldoen aan corona-voorschriften, waaraan alle activiteiten moesten worden aangepast.

Zo is het nog nooit gebeurd, dat het gildebroeders de handen moest ontsmetten om de kerk binnen te gaan. Ook moesten ze 1,5 meter achter elkaar naar hun plaatsen gaan, echter wel met slaande trom en vliegend vendel. Zoals gewoonlijk in een gildemis waren er geen gildemisdienaars en -lectoren, moest voor het offeren op de trom en de communie een omweg van achter in de kerk worden gemaakt en mocht er niet gezongen worden. Bijzonder in de viering was de zegening van het door een inwoner geschonken beeld van de H. Sebastianus, de tweede gildepatroon, dat een plaats zal krijgen bij het gildealtaar. Ook bij het kapelbezoek waren de voorschriften merkbaar. Slechts twee gildebroeders mochten er tegelijk in de kapel zijn om hun kaarsje aan te steken en in stilte een intentie aan de heilige aan te bieden.
Het eigenlijke koningschieten begon met het aftreden van het koningspaar Harrie en Wilma van den Elsen. Hun attributen werden onder de schutsboom – van eigen makelij – opgehangen, waardoor de koingstitel vacant werd.

Om stipt drie uur loste pastor Schevers het bevrijdend schot en na hem gildevoorzitter Nico Krol in plaats van de burgerlijke overheid. Na nog ereschoten van de koningsparen van de beide gilden, begon de strijd om de koningstitel, met veel enthousiasme aangestuurd door de gildespreker.
Er waren negen schutters aangemeld, de twee oud-koningen en koninginnen, twee gildebroeders,en drie vrienden. Zij streden één uur lang om de titel. Vele ah’s en oh’s klonken op in de strijd, vooral toen de vogel wat dieper op de spil zakte en bij ieder schot kon vallen. De ‘douglas’ corpus was echter taai en hield het nog twintig schoten vol tot het na één uur strijd in de twaalfde ronde en met het 102e schot gildevriend Henk Ruis gelukte om de laatste vezel los te schieten. Er klonken ondanks alles wat luide uitingen van vreugde bij dit feit. Felicitaties alom rond de gelukkige nieuwe koning.
Maar er moest toch nog iets gebeuren. Hij en de besturen van de beide gilden trokken zich ‘in conclaaf’ terug om zich te buigen over de waardigheid van hem en de door hem gekozen koningin, dochter Janin. Daarna kon de installatie en huldiging van de nieuwe koning geschieden, met de eed van trouw van het gilde door het overvendelen en het lopen over de gildevlag. Tot besluit van de dag werd aan het nieuwe koningspaar een vendelgroet, het eerbewijs van het gilde, aangeboden.
Het gewoonlijke slot van het koningschieten, de maaltijd van de gildebroeders en de receptie viel ook ten offer aan de RIVM-voorschriften. Maar ondanks alles heeft het gilde voor twee jaar een nieuw koningspaar.

Foto's:


0