In de rij voor het kasteel van Gemert (foto’s)

GEMERT – Een rij met wachtenden vanaf het poortgebouw tot aan de hoofdburcht. De belangstelling om tijdens Open Monumentendag een kijkje te nemen in het kasteel van Gemert was zondag groot.

Van de redactie

Bezoekers mochten een rondgang maken door het hoofdgebouw, de jezuïetenvleugel, de refter en de kapel. Dat kon misschien wel voor de laatste keer. In de hoofdburcht komen appartementen. De refter en de kapel worden gesloopt.

Het grootste deel van het kasteel staat leeg sinds de paters van de Heilige Geest er zijn vertrokken. In de afgelopen tien jaar is alleen de buitenkant van het historische complex opgeknapt. Het interieur is gaandeweg in verval geraakt. Plafonds zijn afgebladderd en er zitten gaten in de muren en vloeren. Een gescheurd exemplaar van de Volkskrant –toen nog een katholiek dagblad, een scheef hangend kruisbeeldje, een telefoonhoekje en een industriële keuken herinneren aan de vorige bewoners. Gietijzeren wenteltrappen, een klassieke schouw met haard en gotische kruisbooggewelven dateren uit eerdere periodes en blijven na restauratie behouden.

De sluipdoor kasteeltour had een beetje weg van urban exploring. Met het verschil dat deze ontdekkingstocht door een verlaten complex volstrekt legaal was en opgesierd werd met lichtprojecties van hoe de vertrekken er in de toekomst uit komen zien.

Deelnemers maakten een reis door de tijd waarbij vergeten verhalen weer kwamen bovendrijven. “Mijn moeder werkte bij de Franse paters”, vertelt een vrouw op leeftijd. Ze staat stil op de ophaalbrug en wijst naar het poortgebouw. “Daar, achter dat raampje, zijn verschillende kinderen geboren. In de winter leerden we op de gracht schaatsen. Ik ben er als meisje van vier door het ijs gezakt en kon nog maar net op de tijd op de kant worden getrokken. Anders had ik hier niet gestaan.”

“Ik hoop wel dat het ons kasteel blijft”, zegt Paul Swinkels. De inwoner van Gemert dwaalt met zijn peettante door de gewelven. “Het zou eeuwig zonde zijn als het historische karakter verloren gaat. Ik wacht dus met spanning af wat er gaat gebeuren de komende jaren.” (Foto’s: Marcel Bosmans)

Foto's:


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk00000000