Restauratie kasteel Gemert start voorjaar 2021

GEMERT – De restauratie van het kasteel van Gemert start in het voorjaar van 2021 met de hoofdburcht. Daarin komen negen appartementen die later dit najaar in de verkoop gaan. Permanent wonen in het kasteel wordt daarmee werkelijkheid.

Van de redactie

De omgevingsvergunning voor de eerste fase van herbestemming is verleend. Omdat er ruimte nodig is voor bouwverkeer wordt eerst de naoorlogse refter gesloopt. Ook komt er een tijdelijke brug tussen Ridderplein en kasteeldomein.

Eigenaar Bas van de Laar (BL Huisvesting) is blij dat de volgende stap gezet kan worden. “Na een traject van tweeënhalf jaar is de omgevingsvergunning voor de hoofdburcht en de sloop van de refter definitief. Naar aanleiding van de zienswijzen die zijn ingediend is het plan op een aantal onderdelen aangepast. Daarnaast zijn er met de gemeente afspraken gemaakt over de openstelling van het park, de donjon en de gewelven. Die kunnen ook tijdens de bouwwerkzaamheden op gepaste tijden bezocht worden. Dat het licht op groen is gezet is voor mij een bevestiging aan dat er breed maatschappelijk draagvlak is voor de nieuwe bestemming van het kasteel.”

Van de Laar kijkt uit naar de bouwstart. “Het liefst was ik vorige week al begonnen. Dat het wat later wordt komt omdat er rekening wordt gehouden met de aanwezige flora en fauna. We wachten tot een aantal beschermde diersoorten uit de winterslaap is ontwaakt. Dat betekent niet dat we stilzitten. Samen met de gemeente Gemert-Bakel werken we aan de afronding van de omgevingsvergunning voor het hotel, de appartementen in de voorburcht en het museum in de donjon. Ik verwacht dat de stukken volgende week naar de gemeenteraad gaan en daarna ter inzage kunnen worden gelegd. Ondertussen worden de parkeer- en verkeersoplossingen en de ontwerpen voor tuin, horeca en wellness verder uitgewerkt en zijn we bezig met de selectie van de aannemer voor de restauratie. De lat ligt hoog. Het is niet de bedoeling om de monumentale waarde van het kasteel aan te tasten, maar juist om deze te versterken en met een nieuwe invulling toekomst te geven.”

Foto: Impressie van het kasteel na de herinrichting.

 

Foto's:


0