Sluitende begroting Gemert-Bakel voor 2021

GEMERT-BAKEL – Het college van Gemert-Bakel presenteert een structureel sluitende begroting voor 2021.  De stijging van de onroerendezaakbelasting (ozb) blijft beperkt tot een inflatiecorrectie van 1,5 %.  

“Het Sociaal Domein blijft een zorgenkind en daar kwam de coronacris over heen”, zegt wethouder Financiën Inge van Dijk (foto). “We zijn daarom blij dat er een sluitende begroting ligt zonder bezuiniging of extra verhoging van de ozb. Omdat ook het komend jaar als gevolg van corona op veel fronten een onzeker jaar lijkt te worden, hebben we ook voor 2021 weer geld gereserveerd om noodmaatregelen te treffen, mochten we dat noodzakelijk vinden.”

Drie grote posten zorgen er volgens Van Dijk voor dat de begroting sluitend is. “De septembercirculaire geeft aan dat er incidenteel en structureel meer geld van het Rijk te verwachten valt. Daarnaast is Gemert-Bakel kost de samenwerking met andere peelgemeenten minder geld en is er met de stofkam door de begroting gegaan.”

Voor onderhoud van wegen en de openbare ruimte wordt extra geld uitgetrokken. Ook investeert het college in een toekomstbestendig centrum in Gemert. De voorbereidingskredieten voor scholen, een cultuurhuis in Gemert en MFA Bakel zijn opnieuw in de begroting opgenomen.