Veel aandacht voor inwoners in jubileumboek Handel

HANDEL – Al ging het door de coronacrisis bijna ongemerkt voorbij en zijn de meeste feestelijkheden een jaar uitgesteld, Handel bestaat in 2020 wel degelijk 800 jaar. De samenstellers zijn bijna klaar met het jubileumboek, dat eind november wordt gepresenteerd. Tot 1 oktober kunnen dorpsbewoners en andere belangstellenden intekenen op het boek. “Zo kunnen we de oplage bepalen. Het zou natuurlijk mooi zijn als we de 800 halen”, aldus mede-samensteller Piet Hubers.

Door Wim Poels

Het is niet voor het eerst dat er een boek over Handel wordt gemaakt. Ook bij het 700- en het 750-jarig bestaan verschenen er jubileumuitgaven. “Dat waren vooral kerkgeschiedenissen. Ze werden uitgegeven door de paters”, weet Hubers, samen met José van der Aa, Arnoud Martens en de vorig jaar overleden Peter Lathouwers initiatiefnemer van het boek. “Natuurlijk is Handel wel meer dan de kerk. Ook dat willen we met dit boek laten zien. Daarom besteden we naast de geschiedenis veel aandacht aan de bewoners van het dorp.”
Dat gaat in hoofdstukken per buurtschap. Een goede basis was er al. Hubers is samen met zijn vrouw Mieke maker van de Handelse Courant, waarin een jaar of twaalf een rubriek over Handels Volk is opgenomen. Het boek bevat verhalen over families die al eeuwen deel uitmaken van de lokale gemeenschap. En dat zijn niet per se de namen die veel voorkomen, zoals Van de Vossenberg of Hermkens. Die vinden we pas terug vanaf de jaren voor de oorlog. Familienamen als Van der Aa en Van den Broek staan echter al bijna 200 jaar in Handel geregistreerd, Van Melis zelfs nog een paar decennia langer.
Een ander doel van het boek was om zoveel mogelijk van de huidige inwoners op de foto te krijgen. Natuurlijk op vrijwillige basis en met inachtneming van privacyregels. Uiteindelijk deden zo’n 1000 van de 1800 dorpsbewoners daaraan mee. De foto’s werden in mei van het vorig jaar gemaakt, in september 2019 waren er nog sessies voor mensen die er eerder niet bij konden zijn en spijtoptanten. Want ook dat kwam voor, mensen vonden het bij nader inzien jammer dat ze eerder niet meededen.
De foto’s zijn dus pas anderhalf jaar geleden gemaakt, maar José bekijkt ze nu al met weemoed. “Peter, die het boek mee zou maken, staat nog mooi op de foto. Een week later was hij overleden. Daarna zijn ons nog zo’n tien mensen ontvallen. Tijdens de sessies merkte je dat Handelnaren enthousiast waren. Een oudere werd zelfs even uit Ruijschenbergh in Gemert gehaald om in zijn dorp op de foto te kunnen. Hij genoot ervan”, vertelt José.
Het boek beschrijft ook de geschiedenis van het dorp. Gastauteur Jan Timmers van heemkundekring De Kommanderij in Gemert schreef het eerste hoofdstuk, over het ontstaan van het dorp. Timmers ontdekte nog een aantal nieuwigheden. “We dachten allemaal dat de Lieve Vrouwesteeg op de Verreheide naar Onze Lieve Vrouw van Handel genoemd was. Jan ontdekte dat er in die tijd in die omgeving een hoeve was in eigendom van een jonkvrouw. Daar is de straat naar vernoemd. Overigens was er wel een afslag richting de kapel van Handel. Er werd nog volop Frans gesproken en die heette dan ook de Chemin de Notre Dame”, vertelt Hubers.
Andere hoofdstukken gaan over de komst van de geestelijkheid in Handel – met de paters Capucijnen en broeders Penitenten was die lang goed vertegenwoordigd – en het onderwijs in het dorp. Het hoofdstuk ‘Dwars dur Handel’ doet zijn naam eer aan. Het bevat anekdotes van Handelnaren die in de jaren vijftig en zestig jong waren, waaronder belevenissen van Arnoud Martens zelf. “Het bleek lastig foto’s bij die verhalen te vinden. Gelukkig vond ik er een van de dorpsagent uit die tijd. In mijn jeugd waren we niet zo’n lieverdjes, ik ben nog nooit zo blij geweest hem te zien.” José maakte een overzicht van het verenigingsleven, met een korte beschrijving.

Het boek is te bestellen door 25 euro te storten op rekeningnummer NL53 RABO 01161 75710 ten name van Erfgoedstichting Handel, onder vermelding van je naam, adres en telefoonnummer. Je kunt de boeken ook in de Bron bestellen, op vrijdag 18 september tussen 18.00 en 20.00 uur of zaterdag 19 september van 10 tot 12 uur. Hier kun je alleen contant betalen. Na 1 oktober kosten de boeken € 27,50 per stuk. Op vrijdag 27 november is de presentatie van het eerste exemplaar gepland.

Samenstellers Arnoud, José en Piet.

Foto's:


0