Trots op terugkeer Macropedius College

GEMERT – De een was bij de entree betrokken, de ander bij de rentree. Oud-docent Henk Giebels en huidig locatiedirecteur Wim Timmermans hebben hart voor het Macropedius College en zijn er trots op dat de Gemertse havo-vwo-locatie haar oude naam terug heeft. “Het is veel meer dan een verzameling letters.”

Door Marcel Bosmans

Het is bijna 25 jaar jaar geleden dat naam Macropedius College van de gevel verdween. “De school moest groeien”, herinnert Giebels zich. “De zelfstandige mavo in Beek en Donk was bijna failliet. De Gemertse LTS, zat ook niet goed in de slappe was. Het toenmalige Macropedius College had veel reserves opgebouwd door een streng en slim financieel beleid. Door de fusie konden twee scholen gered worden. Als geheel zou de scholengemeenschap sterker zijn, zo was de gedachte. Daar hoorde volgens het bestuur ook een nieuwe naam bij. Op zich begrijpelijk, maar de naam Commanderij College dekt de lading niet. De Commanderij was een bestuurlijke eenheid van de Duitse Orde. Gemert maakte daar in het verleden deel van uit, maar Beek en Donk niet.”

Macropedius

De keuze om de naam terug te brengen, verbaast Giebels niet. “Macropedius is in Gemert geboren en heel belangrijk geweest voor de ontwikkeling van het West-Europese onderwijs in de zestiende eeuw. Dus een Macropedius College in Gemert is heel logisch. In Rotterdam hebben ook ze de Erasmus Universiteit. Zij waren voorbeelden, in denken en doen.”

Voorbeelden

Goede voorbeelden zijn in de ogen van Giebels onmisbaar voor jonge mensen. “Ouders, leraren, maar ook andere bekende en minder bekende personen kunnen je als leerling inspireren. In gedrag. In houding. Door te laten zien hoe zij denken en doen. Maar ook door je het gevoel te geven dat wat jij bent, vindt en doet telt. Tieners van nu zullen niet direct opkijken tegen Macropedius. Zij hebben andere rolmodellen die minder ver van hen afstaan. Macropedius heeft wel bewezen dat je ver kunt komen –misschien wel veel verder dan je zelf of je directe omving denkt – als je jezelf blijft ontwikkelen. Ook als je in een klein dorp, in relatieve eenvoud opgroeit. Gewoon hoeft niet gek genoeg te zijn. Macropedius is daar een schoolvoorbeeld van.”

Trots

Locatiedirecteur Wim Timmermans: “Door lokale helden en hun daden levend te houden, houden we ook de lokale identiteit levend. Macropedius is hier vandaan. De leerlingen ook. Ze delen een geschiedenis. Dat schept een band en versterkt het gevoel van trots, gebondenheid en eigenheid. Als Oranje het EK wint, win je als Nederlander mee. Ben je trots op Macropedius dan zeg je tegelijkertijd ‘Ik ben trots op waar ik woon en wie ik ben’.

Topschool

Volgens Timmermans was de gemeenschap ook trots op het oude Macropedius College. “Het waren gouden jaren voor de school. Dat had te maken met de kwaliteit van het onderwijs, de omgang met leerlingen, ouders en docenten en de ruimte die er was om buiten de lessen om activiteiten te organiseren en je talenten te ontplooien. Het ging om de leerling en daar moet het ook om gaan. Die maakt de school. Dat besef is een tijd weg geweest, maar nu weer helemaal terug. We doen het weer samen. In een open en transparante leeromgeving, waar niemand bang hoeft te zijn om fouten te maken. Dat werpt zijn vruchten af. De examenresultaten zijn op het niveau dat we gewend waren, de doorstroming is bevorderd en is nauwelijks verloop onder de medewerkers. We zijn opnieuw de topschool die we ooit waren. Daar zijn we trots op en dat willen we uitstralen. De naam Macropedius College past daarbij. Het is een sterk merk dat staat voor vertrouwde kwaliteit.”

Clubjes

Giebels denkt met plezier terug aan de vele ‘clubjes’ op het oude ‘Macro’: “Je kon er op de golven van enthousiasme meevaren. Leerlingen maakten zelf een schoolkrant (De Petoet, red.) er was een fotoploeg, een schaakteam en een turnploeg en scholieren organiseerden zelf film- en toneelavonden.”

Debatteren

Timmermans: “Een school die ook buiten lestijd een bruisend middelpunt is: dat willen we terug. Een debatclub staat hoog op mijn persoonlijke verlanglijstje. Leerlingen kunnen zo hun geest scherpen en leren hoe ze een boodschap het best kunnen overbrengen, een ander op basis van argumenten kunnen overtuigen en tot aanvaardbare compromissen kunnen komen. Meer dan vroeger wordt er gekeken naar hoe je jezelf presenteert. Daarom is oefening belangrijk.”

Leerlingenraad

De leerlingenraad is daarnaast bezig met het opzetten van een dansteam en een fotoclub. “Er is dus draagvlak voor onder de jeugd. Het ook zou mooi zijn als ouders en huidige- en oud-docenten dat actief willen ondersteunen.”

Beter worden

Giebels juicht dat toe: “Als geschiedenisleraar wilde ik jonge mensen een stimulerende leeromgeving bieden. De beste leerlingen prikkelen om nog net iets beter te worden en de leerlingen die het net niet konden toch zoveel mogelijk meenemen. Als ik oud-leerlingen spreek dan hebben ze daar nog altijd veel waardering voor.”

Bedrijfsleven

Het Macropedius College wil de wereld uitdagen en zoekt daarbij nadrukkelijk de verbinding. “Dat doen we binnen de school en daarbuiten. Onderwijs en bedrijfsleven kunnen elkaar op lokaal en regionaal niveau versterken. Denk aan stages en gastcolleges. Dat zijn goede manieren om kennis en ervaring uit te wisselen en om van elkaar te leren. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van leerlingen individueel, maar ook aan de samenleving als geheel.”

Commanderij College

Elke onderwijslocatie van het Commanderij College heeft nu weer een eigen naam en identiteit. Daarmee wordt ook voorgesorteerd op de mogelijkheid dat de scholengemeenschap verder verbreed wordt. Het Commanderij College en het Helmondse Jan van Brabant College voeren daar al gesprekken over. Het kan dus zijn dat de overkoepelende naam op termijn verdwijnt.

Foto: Wim Timmermans en Henk Giebels in het Macropedius College

Foto's:


0