Gerrit van de Laar erelid vv Gemert

GEMERT – Tijdens de Algemene Ledenvergadering van vv Gemert is Gerrit van de Laar voorgedragen als Erelid. De aanwezige leden steunden die voordracht met een luid applaus.

Gerrit van de Laar is voor iedereen bij de zwartwitten een bekend gezicht. Hij is al van kindsbeen betrokken bij de club en sinds begin jaren zeventig in actieve vrijwilligersfuncties. Als grensrechter bij Gemert 3, 2 en jarenlang Gemert 1 en vervolgens als materiaalverzorger van de hoofdmacht. Hij zorgt ervoor dat de spelers en staf van het eerste elftal niets tekort komen. Samen met zijn Els is Gerrit verantwoordelijk voor de kleding, maar ook organiseert hij de busreizen en is hij een vraagbaak voor iedereen: Gerrit kent iedereen en weet zo’n beetje alles als het op de vereniging aankomt.
Vanwege recente gezondheidsproblemen kon Gerrit niet aanwezig zijn bij de vergadering, maar een delegatie van het bestuur toog meteen na afloop naar het huis van Gerrit en Els om hen daar te verrassen. Als corona het toelaat zal Gerrit tijdens de Nieuwjaarsreceptie officieel en uitgebreid in de bloemetjes worden gezet. In de bijna 110-jarige historie van vv Gemert zijn er slechts 28 personen eerder uitgeroepen tot erelid.
Tijdens de vergadering was er nog een bijzonder moment te noteren. Marjorieke Raijmakers nam afscheid als secretaris, een rol die ze de afgelopen negen jaren heeft vervuld. In de elf jaren daarvoor vervulde ze dezelfde functie in het jeugdbestuur. Dus in een periode van ruim twintig jaar heeft ze, samen met haar man Christian, in bestuursfuncties een zeer belangrijke rol gespeeld voor de vereniging. Marjorieke doet nu weliswaar een stapje terug, maar ze zal betrokken blijven bij de vereniging. Ze zal samen met Wenda van de Boogaard de ledenadministratie blijven verzorgen.
Het bestuur droeg Angeliek van der Heijden voor als opvolgster van Marjorieke. Dat voorstel werd unaniem gesteund door de aanwezige leden.
Het zal geen verbazing wekken dat het inhoudelijke deel van de Algemene Ledenvergadering vooral in het teken stond van corona. Alleen het decor was al vreemd, want op basis van de geldende richtlijnen mochten slechts dertig personen aanwezig zijn in de kantine.
Er werd teruggekeken op het afgelopen jaar, dat in maart abrupt werd onderbroken door de uitbraak van het virus, en er werd een beeld geschetst van de financiële situatie van de club. Net als andere clubs moet Gemert alle zeilen bijzetten om de gevolgen van het coronavirus het hoofd te bieden. Maar vv Gemert is een gezonde club en kan gelukkig een stootje hebben. Wel zijn er onverminderd zorgen over de nabije toekomst nu de coronamaatregelen opnieuw verscherpt zijn, de kantine dicht blijft en de competities voor senioren en jeugd zijn stilgelegd.

Materiaalverzorger Gerrit van de Laar. (foto: Frans Brzoskowski)

Foto's:


V