Tieners Gemert-Bakel drinken meer alcohol dan gemiddeld

GEMERT-BAKEL – 47 % van de jongeren uit Gemert-Bakel die in het derde of vierde jaar van het voortgezet onderwijs zitten heeft recent alcohol gedronken. Bijna één op de drie van deze tieners is recent aangeschoten of dronken geweest. Gemiddeld ligt het alcoholgebruik van 12 tot 18-jarigen in Gemert-Bakel 10% boven de regionale consumptie. Dat blijkt uit een inventarisatie van GGD Brabant-Zuidoost.

Je mag in Nederland pas alcohol drinken als je 18 jaar of ouder bent. Toch vindt een krappe meerderheid van de ouders in Gemert-Bakel (51 %) het volgens de GGD verantwoord als hun kinderen al op minderjarige leeftijd hun eerste glas alcohol drinken. Dat is meer dan gemiddeld (46 %) in Zuidoost-Brabant. Het is in de periode 2008 – 2017 wel gedaald van 70 % naar 51 %.

Alcohol

Ongeveer 11 % van de jongeren in Gemert-Bakel tussen de 12 en 18 jaar koopt zelf alcohol. 12% procent krijgt het (ook) van ouders. Bij kinderen waarvan de ouders minder regels stellen is de alcoholconsumptie fors hoger.

De lokale jeugd drinkt vooral bier en ook vaak mixdrankjes of shotjes. Dat doen ze het meest bij anderen thuis (56 %) of in de kroeg. Het drinken in hokken en Keren (29%) is veel hoger dan gemiddeld (13 %) in de regio en de afgelopen jaren gestegen.

Bij evenementen waar jeugd in de gelegenheid is om veel te drinken –zoals een carnavalsoptocht of happy hour- worden achteraf veel meldingen van overlast en vernielingen gedaan, zo stelt het college van Gemert-Bakel in een toelichting aan de gemeenteraad. “Vanuit ouders komen signalen dat ze zich niet gesteund voelen, omdat kinderen zo nog in de gelegenheid zijn om alcohol te drinken. De gelegenheid is er niet alleen bij bepaalde evenementen, maar wordt ook voor een deel bij andere ouders thuis geboden. Kinderen die daar niet aan meedoen vallen buiten de groep.”

Overmatige drinkers

Prognoses van de GGD laten zien dat het overmatig alcoholgebruik onder volwassen in Gemert-Bakel naar verwachting licht af zal nemen: van 7 % in 2020 tot 6 % in 2040.In Zuidoost-Brabant is dat respectievelijk 8 % en 6 %.

Het aantal overmatige drinkers (structureel veel drinken) in Gemert-Bakel is tussen 2009 en 2016 al gedaald van 11 % naar 7 %. Het aantal bingedrinkers (op één dag veel drinken) is licht afgenomen van 14 % naar 13 %.

In 2018 waren 21 inwoners van Gemert-Bakel bij Novadic-Kentron onder behandeling vanwege een alcoholverslaving.

8 % van de Nederlanders van 19 jaar of ouder drinkt overmatig, dat wil zeggen 21 glazen (mannen) of 14 glazen (vrouwen) alcohol per week. Overmatig alcoholgebruik komt in Zuidoost-Brabant vooral voor bij lager opgeleide, alleenstaande mannen tussen de 19 en 24 jaar die geen migratieachtergrond hebben.

Terugdringen

Om het alcoholgebruik onder lokale jongeren terug te dringen, is het volgens de gemeente nodig om scherpere afspraken rondom het horeca- en evenementenbeleid te maken, beleid te ontwikkelen om bingedrinken te ontmoedigen en om meer in te zetten op lokale preventie, innovatiever om te gaan met voorlichting en in te steken op ondersteunende factor van ouders en omgeving.

Foto's:


a