Geen steun voor zeldzame motie van treurnis

GEMERT – Het gebeurt niet elke dag dat een raadsfractie een ‘motie van treurnis’ of zelfs ‘van afkeuring’ indient. Tijdens de behandeling van de Begroting 2021 was voor de VVD dat punt toch bereikt. Jan Vroomans kondigde een “motie van diepe treurnis” aan tegen wethouder Steeghs (Dorpspartij; Sociaal Domein) die hij verantwoordelijk houdt voor “de ontslagname van de (overgebleven) leden van de Adviesgroep Sociaal Domein”. Toen hij geen steun kreeg van de andere partijen, diende hij de motie uiteindelijk niet in. Burgemeester Van Veen probeerde nog de angel bij Vroomans weg te halen.

(Door onze politiek verslaggever)

Een ’motie van treurnis’ spreekt uit dat een bepaalde gang van zaken of een bepaalde opstelling wordt betreurd. Zo’n motie is niet bindend. Met een motie van afkeuring wordt het gevoerde beleid afgekeurd. Degene(n) tegen wie de motie wordt ingediend kan er de vertrouwenskwestie aan verbinden, dus aftreden.

Directe aanleiding voor het aankondigen van de ‘motie van diepe treurnis’ was voor Jan Vroomans (VVD) de ontslagbrief die de overgebleven leden van de Adviesgroep Sociaal Domein op 7 oktober 2020 stuurden aan het gemeentebestuur. Vroomans leest in de “uitgebreide ontslagbrief” “zware kritiek op de wijze waarop wethouder Steeghs met hen is omgegaan”. Hij constateert dat “deze omgang bij herhaling zeer onzorgvuldig is geweest en dat de Adviesgroep Sociaal Domein door wethouder Steeghs in haar belangrijke adviserende rol is miskend.” Voorts stelt de VVD dat “wethouder Steeghs ook op andere dossiers zeer gebrekkig met partners communiceert” en dat zij “klaarblijkelijk niet zit te wachten op het op interactieve wijze maken van beleid voor het sociaal domein en daarmee de lokale democratie schaadt.” Laatste overweging is voor de VVD dat “de houding van wethouder Steeghs een negatief beeld oproept van het handelen van het college in onze gemeente.” Vervolgens roept de partij het college op “om veel meer aandacht te besteden aan de inrichting van zijn besluitvormingsprocessen als het gaat om de interactie met onze omgeving.”

Ook vóór 7 oktober was er al wrevel, ingegeven door de gang van zaken rond de positie van de jongerenwerkers en later het beëindigen van de samenwerking met de LEV-groep. In het begrotingsdebat sprak Vroomans van “een speciale begroting, want de wethouder sociaal domein paste de begroting al aan voordat deze is goedgekeurd.” Hij verwijt de wethouder: “We worden belemmerd in onze controlerende taak: cijfers worden achtergehouden enz.” en vindt het “schandalig hoe werd omgegaan met de Adviesgroep Sociaal Domein.” Ook Ton Vogels (Fractie Vogels) heeft zich “geërgerd over wat er de laatste maanden is gebeurd. Ook aan collega Vroomans, over de wijze waarop hij soms als rechercheur vragen stelde. Ik heb er overigens wel begrip voor, want vragen werden ontwijkend, onjuist of niet beantwoord. Dat moet stoppen, anders komen onze inwoners tekort. Mijn dilemma is dat ik afkeur hoe het is gegaan, maar ik wil mijn vertrouwen naar haar uitspreken want zij durft de confrontatie aan met de zorgaanbieders over de almaar uitdijende zorgkosten.” Stefan Janszen (CDA): “Ik steun de oproep van Vogels. Laten we elkaar vasthouden en samenwerken.” Bart van Oort (Dorpspartij) tegen Vroomans: “Ga koffiedrinken met de wethouder. Ga niet hakketakken. Stap over uw eigen schaduw heen. Het gaat om de belangen van de inwoners. Ook ik zie dat we een ramp van een proces hebben gehad.“ Vroomans: “De Dorpspartij vult in dat er een persoonlijke vendetta is. Dat is niet waar. We zijn onnodig aan een nieuwe uitvoerder gekomen. Ik maak me zorgen over vrijwilligers en inwoners.” Hij roept collega-raadsleden op: “Doe je controlerende taak wat meer, dan hoeven we deze ellende niet te delen.” Van Oort: “Welzijn en zorg moeten inderdaad anders worden ingevuld door overdracht vanuit de rijksoverheid. Zorg voor de inwoners moet echter geborgd blijven. Daarop zal ik controleren.”

Wethouder Steeghs reageert dat de raad het college opdroeg te bezuinigen op zorgkosten. “De kaasschaaf bleek niet meer mogelijk. Er moesten andere keuzes gemaakt worden. Vandaar onder andere veranderingen in jeugd- en jongerenwerk. De LEV-groep gaf daarop de opdracht terug. De gemeente wil niet perse de jongerenwerkers in eigen dienst hebben. We willen een goede dienstverlening naar de bevolking. In Lumens denken we een goede partner gevonden te hebben. Op 26 november zal ik de raadscommissie bijpraten.” De gesprekken met de LEV-groep noemt ze “zakelijk en constructief”. Zelf vindt ze ook dat “het proces niet echt handig” was, maar toen de LEV-groep de opdracht teruggaf “werden we geconfronteerd met een nieuwe situatie”. Ten aanzien van de Adviesgroep Sociaal Domein: “Het was niet de bedoeling de groep onjuist te bejegenen. Hierbij alsnog mijn excuus daarvoor. Misschien hadden we niet meteen een persverklaring moeten uitgeven, maar we waren erg teleurgesteld. De Adviesgroep gaf er de voorkeur aan schriftelijk te communiceren.” Vroomans reageert: “U had ook een gesprek met de voorzitter van de Adviesgroep Sociaal Domein en hebt dat op een schandelijke manier gebruikt in de commissie. Daarom heb ik even geen gesprek met u nodig.” Hij besloot: “We dienen de aangekondigde motie nu niet in, maar zullen in januari kijken hoe het is verlopen.” Burgemeester Van Veen reageerde: “Dat kan altijd, maar leg geen geladen pistool op tafel.”

Vroomans: “Even geen gesprek met u nodig”

Foto's:


0

Geef een reactie op dit bericht...

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.