14 november 2020

Raadssteun voor onderzoek naar centrumplan Milheeze

MILHEEZE – De gemeenteraad van Gemert-Bakel stelde donderdag geld beschikbaar voor een haalbaarheidsonderzoek naar een breed gedragen centrumplan voor Milheeze. Door ontwikkelingen rond het Pastoor Simonisplein te bundelen kan het dorpshart als motor van de leefbaarheid dienen.

Door Siel Peijs

“Het is hoog tijd dat er een visie komt”, zegt Joan van Kessel, voorzitter van Ondernemersvereniging Milheeze. “Want als alles straks verpauperd is en er ook nog een kerk leegstaat zijn we te laat.”

Brede school

Van Kessel is één van de leden van een initiatiefgroep die in Milheeze in het leven is geroepen om tot een breed gedragen centrumplan te komen. Bij het initiatief zijn onder meer ook Dorpsoverleg Milheeze en de besturen van Stichting Beheer Brede School Milheeze en gemeenschapshuis De Schans betrokken. Het beoogde plan spitst zich toe op het Pastoor Simonisplein, het plein voor de kerk, vertelt Wim Verheggen, voorzitter van het dorpsoverleg en penningmeester van de beheersstichting: “Daar komen allerlei lijntjes samen, waardoor we nu een uitgelezen kans krijgen om het in één keer goed te doen. De Schans is aan een flinke opknapbeurt toe. De bijbehorende gymzaal moet herbouwd worden. De frequentie van de kerkdiensten neemt af, dus is de vraag legitiem wat er op termijn met de kerk gaat gebeuren. En er is een supermarktondernemer die wil investeren in het dorp. Als we al die zaken bundelen kunnen we een stevige impuls geven aan de leefbaarheid in Milheeze.”

Supermarkt

Die supermarktondernemer is Ton van Buel, zoon van eigenaren Theo en Tilly van Buel van de Dagwinkel. Ook hij zit in de initiatiefgroep. “Per 1 januari neem ik de winkel van mijn ouders over”, schetst hij zijn plannen. “We zitten nu aan het Kerkeind, maar daar zijn geen groeimogelijkheden. Ik hoop aan het kerkplein ruimte te vinden om een nieuwe supermarkt te bouwen. Midden in het dorp, met een grootte die past bij Milheeze. Zodat iedereen hier zijn boodschappen kan blijven doen.”

Dorpsoverleg Milheeze

Lianne Lenssen, namens Dorpsoverleg Milheeze de kartrekker van de initiatiefgroep, benadrukt dat het hele dorp zich in toekomstige centrumontwikkelingen moet kunnen vinden: “We willen dit samen met de gemeente, alle inwoners en andere betrokkenen oppakken. Burgerparticipatie is volgens ons essentieel om tot een goede invulling te komen.” Want die invulling ligt nog helemaal open, voegt ze voor alle duidelijkheid toe: “Er is nog geen schets gemaakt. We weten alleen welke gebouwen er staan en welke ruimtes er liggen. Ons initiatief is dan ook een uitnodiging aan alle dichtbij-belanghebbenden om mee te praten.”

Motie

Hoewel het nieuwe centrumplan -dus- nog in de kinderschoenen staat werd donderdagavond alvast een belangrijke stap gezet. Tijdens de gemeenteraadsvergadering dienden coalitiepartners CDA en Dorpspartij een motie in waarin zij vroegen een voorbereidingskrediet van 15.000 euro op te nemen in de begroting voor 2021. Die motie, bedoeld om een haalbaarheidsonderzoek te financieren, werd unaniem aangenomen. “Enorm welkom”, noemt Lenssen die financiële ruggesteun. “We zouden het liefst een expert van buiten aantrekken om ons bij te staan. Er spelen natuurlijk veel verschillende belangen mee. Dan is het wel zo eerlijk als een onafhankelijke deskundige het proces begeleidt.”

Foto: Ton van Buel (l) en Wim Verheggen in hartje Milheeze.

Foto's:


0