Samenkracht wordt leidend bij Welzijnswerk Gemert-Bakel

GEMERT-BAKEL – Het welzijnswerk in Gemert-Bakel gaat van LEVGroep naar Lumens. De schuldhulpverlening was al bij de Eindhovense welzijnsorganisatie ondergebracht. Per 1 januari 2021 is Lumens ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het maatschappelijk werk, het vluchtelingenwerk, de thuisadministratie, de psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen, de verplichte zorg bij psychische stoornissen en de buurtmiddeling. Het jeugd- en jongerenwerk wordt niet aan Lumens uitbesteed, maar blijft bij de gemeente.

Door Marcel Bosmans

“We werken al langer samen”, motiveert wethouder Wilmie Steeghs het besluit om meer taken bij Lumens neer te leggen. “Twee schuldhulpverleners van Lumens zitten al in ons gebiedsteam. Daar zijn wij heel tevreden over. De aanpak van Lumens sluit goed aan bij de ontwikkeling van het welzijnswerk die Gemert-Bakel voor ogen heeft. Die is erop gericht om de gemeenschapszin en de zorg voor elkaar te versterken. Zodat binnen het beschikbare budget het maximale aan maatwerk geleverd kan worden.”

Lumens

Lumens is een grote speler in Zuidoost-Brabant. De welzijnsorganisatie is actief in Eindhoven en 23 omliggende gemeenten en heeft 280 medewerkers. Bestuurder Jacqueline Vonk: “In Eindhoven richten we ons op jeugd, jongeren, ouders en opvoedondersteuning en in de regio vooral op maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, jeugdmaatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk. We hebben dus veel ervaring op verschillende beleidsterreinen binnen het sociaal domein. Op gemeentelijk niveau werken we meestal in teams, waarin ook andere ketenpartners vertegenwoordigd zijn. Uitvalsbasis in Gemert-Bakel wordt het gemeentehuis, maar we zullen ook in de dorpen en wijken zichtbaar zijn.”

Samenkracht

Volgens Vonk kiest Lumens voor een gebieds- en vraaggerichte aanpak. “Wie woont er in welke omgeving, wat is de samenhang, welke maatschappelijke vraagstukken spelen er en hoe kunnen we daar met elkaar een passend antwoord op geven. Dus geen algemene dienst waar iedereen naartoe kan, maar lokaal kijken wat nodig is en hoe we daar samen in kunnen voorzien. Daarbij vertrouwen en bouwen we op onze expertise en de kennis en kunde van inwoners, gemeente en andere maatschappelijke partners. Samenkracht activeren en stimuleren is daarbij leidend. We kijken niet alleen naar het probleem, maar ook naar het talent van mensen. Je kunt de veerkracht van inwoners vergroten als zij deel uitmaken van een positief netwerk. Als je een groepje mensen om je heen hebt, dan kun je bij tegenslag een beroep doen op elkaar. Je bent altijd meer dan je problemen. Om individueel talent met elkaar te verbinden moet je als welzijnswerker tussen de mensen gaan en oog hebben voor de context: die kan in Elsendorp anders zijn dan in Bakel.”

De ervaring moet leren waar in Gemert-Bakel behoefte aan is, zo geeft Vonk aan. “We weten pas wat er leeft als we zelf de dorpen en wijken ingaan. Als je het me over een jaar vraagt, dan kan ik je vertellen welke maatschappelijke vraagstukken er zijn en wat prioriteit heeft.”

Overdracht

Wanneer en hoe taken overgedragen worden en wat inwoners daarvan merken is nog niet duidelijk. Vonk: “We zijn nog niet zo lang in gesprek met Gemert-Bakel en hebben pas afgelopen dinsdag groen licht gekregen. We staan dus pas aan het begin van het proces. De komende tijd gaan we gaan met LEVgroep en de gemeente kijken hoe we een ‘warme’ overdracht kunnen realiseren. We stellen alles in het werk om de continuïteit van zorg aan de inwoners te garanderen. Vertrouwelijke dossiers blijven alleen toegankelijk voor welzijnswerkers binnen onze organisatie. Ik verwacht niet dat we op 1 januari 2021 al op volle sterkte zijn in Gemert-Bakel. Dat is gezien het korte tijdsbestek niet reëel.”

Steeghs: “Als het goed is merken inwoners daar kwalitatief weinig van. Het kan wel zijn dat locaties, telefoonnummers en mailadressen veranderen en dat een deel van de gezichten straks nieuw is.”

Jeugd- en jongerenwerk

Dat het welzijnswerk en het jeugd- en jongerenwerk niet zoals voorheen door dezelfde organisatie worden uitgevoerd beschouwt de wethouder niet als een nadeel. “Het besluit om het jeugd- en jongerenwerk bij de gemeente onder te brengen is al eerder genomen, omdat dat naar onze overtuiging de beste optie was. Omdat de ketenpartners in teamverband samenwerken zal dat niet tot problemen leiden bij de uitvoering en voor de inwoners maakt het niet uit hoe het achter de gevel georganiseerd is.”

Lokale partijen

De gemeente Gemert-Bakel overlegt ook met (lokale) partijen of zij een rol kunnen spelen bij de uitvoering van een aantal zorgtaken. “Denk aan dorpsondersteuners, het Infopunt Mantelzorg en het Vrijwilligersinformatiepunt. We bekijken ook of voorzieningen als het Taalhuis en de Pas Vooruit lokaal aangeboden kunnen worden.”

Foto: Wethouder Wilmie Steeghs.

Foto's:


0