Tentoonstelling over Landscommandeur van Alde Biesen en Gemert

GEMERT – Damian Hugo von Schönbron werd geboren in 1676 als derde zoon van Melchior Friedrich Graaf von Schönborn, Groot-Maarschalk van het Rooms Duitse Rijk. Hij en zijn familie behoorden tot de top van de hoge aristocratie van dit rijk. De Duitse Orde Ghemert heeft een tentoonstelling rond hem ingericht in de Commandeur.

Damian was de beschermeling van de Prins-Aartsbisschop van Mainz, Lothar Franz von Schönborn, Aartskanselier van het Rooms-Duits Rijk. Hij was Kardinaal, Prins Bisschop van Spiers (Speyer) en van Konstanz, Hij was landcommandeur voor de Duitse Orde in de balijen Alden Biesen en Marburg. Hij was actief als officier (1698-1699) in het keizerlijk leger van Keizer Leopold I, en ook Minister van Staat. Hij herbouwde het door de Fransen totaal verwoeste Bruchsal, bouwde daar een barok kasteel, een jachtslot, een kerk, en een jachtslot in Waghäusel, en later een bisschoppelijk paleis in Meersburg bij Koblenz. Hij verfraaide Alden Biesen en hij zorgde dat het kasteel van Gemert paste in de tijd en veel comfortabeler was.

Dit is de Damian Hugo van Schönbrun die De Duitse Orde Gemerth op 5 december heeft ingehaald, in een sober zwarte pak met alleen het kruis van de Duitse Orde en de orde Pour le Mérite. Passend bij de soberheid van de Duitse Orde.
Maar er is ook een heel andere Damian Hugo van Schönbrun die na tien dagen zichtbaar werd in het museum van de De Duitse Orde Gemerth in de Commandeur.
Geboren in een familie waar macht het levensdoel was is Damian op zeer jonge leeftijd toegetreden tot de Duitse Orde, met als toekomstbeeld: de Kerk. Op tienjarige leeftijd ging hij naar het Gymnasium, op 17-jarige leeftijd naar Rome, op 23-jarige leeftijd werd hij Officier in het Keizerlijke Leger en op 27 jarige leeftijd werd hij benoemd tot landcommandeur van de balijen Marburg en Alden Biesen.

In 1713 werd hij Kardinaal, een jaar later hulpbissc
hop, en vlak voor zijn bisschopswijding tot prins-bisschop van Spiers werd hij tot priester gewijd. Uiteindelijk kreeg hij drie kardinaalsfuncties in Rome en werd hulpbisschop van Koblenz. In 1740 sticht hij de Commanderij Aschaffenburg, zijn geboorteplaats, waar hij zelf Commandeur wordt.
Maar dikwijls ging het ook fout. De verbouwingen van Alde Biesen werd niet door iedereen gewaardeerd. Hij gaf begin 1700 opdracht om het kasteel van Gemert, gebouwd in de typerend bouw van de Duitse Orde, tot de kelders af te breken en het te herbouwen in de door hem geliefde barok stijl. Zijn moeilijke en harde karakter creëerde al snel vijanden in de stad Spiers, daarom ging hij naar de vernietigde stad Buchsal en heerste als een despoot over de stad die hij omdoopte tot Damianstad. Zowel in Spiers als in Koblenz werd hij meer gevreesd dan geliefd. Damian liet daarom in het naburige Meesburg een nieuw hulp-bisschoppelijk paleis bouwen. Bij het aantreden als bisschop in 1740 ontnam de stad Koblenz hem, ondanks zijn relatie met de Keizer, alle wereldlijke macht in de stad. Hij verhuisde naar Damianstad waar hij in 1743 overleed. Zijn nalatenschap bedroeg 1,7 miljoen gulden, nu 44.4 miljoen euro, niet slecht voor een ridder van de Duitse Orde die de belofte van armoede heeft afgelegd. Zou dit iets te maken hebben waarom hij bij de bevolking niet geliefd was? Is de Schönbron in zijn wit achttiende-eeuwse pak, die nu in het museum zit, een juister beeld? En zou de schrijver van de Duitse Orde in 1731, Arnold Cox, het in zijn hoofd gehaald hebben om aan deze Schönbron een onwelgevallig antwoord te geven? De Duitse Orde Gemerth gaat zeker verder zoeken.

Foto's:


0