College Gemert-Bakel wil grondprijzen starterskavels en sociale huur verlagen

GEMERT-BAKEL – In de Woonvisie 2020-2024, vastgesteld door de gemeenteraad, is extra aandacht gevraagd voor het toevoegen van betaalbare woningen aan de woningvoorraad in onze gemeente. Om aan dit verzoek gehoor te geven is het voorstel van het college om de grondprijs voor woningen in de categorie ‘vrije sector ≤ 250 m²’ met € 10,00 per m² en woningen in de categorie ‘sociale huur’ met € 5,00 per m² te verlagen. Hierdoor is het voor de doelgroep ‘starters’ aantrekkelijker om zelf een betaalbare woning te realiseren. Het onderwerp staat op de agenda van de gemeenteraad van 28 januari.

“In Gemert-Bakel is momenteel sprake van een overspannen woningmarkt”, zo schrijven burgemeester en wethouders in een persbericht. “Er staan zeer weinig woningen te koop. Voor starters is het hierdoor nagenoeg onmogelijk om zich in onze gemeente te vestigen. Met een verlaging van de grondprijzen geeft de gemeente een extra impuls om een meer evenwichtige woningmarkt in Gemert-Bakel te creëren. Belangrijk voor de leefbaarheid in de kleine kernen.”

 Leefbaarheid 

‘Starters zijn van essentieel belang voor de leefbaarheid, met name in de kleine kernen’, licht wethouder Inge van Dijk in het persbericht toe. ‘De aanwezigheid van jonge gezinnen is belangrijk voor de school en de verenigingen in de dorpen. Ook vanuit de dorpsraden is de oproep om starters te faciliteren zodat ze kunnen blijven wonen in de dorpen. Om hieraan tegemoet te komen willen we bij de grondprijzen voor 2021 het principe toepassen van “de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten”, vervolgt Van Dijk. ‘De grondprijzen voor de grotere kavels worden met € 10,00 per m² verhoogt om voor de kleinere kavels en sociale woningbouw, een prijsverlaging van respectievelijk € 10,00 per m² en € 5,00 per m² door te kunnen voeren. De consequenties voor de gemeentelijk bouwgrondexploitatie blijven hierdoor zeer beperkt’.

Bouwplannen

Er zitten voor 2021 flink wat bouwplannen in de pijplijn, aldus het college. “Van groot belang is met name de ontwikkeling van de ‘grotere’ uitbreidingsplannen in Gemert (Doonheide-Boekelseweg), Bakel (Hooghland), Milheeze (Berken) en De Rips (Paterslaan). Ook worden er in 2021 diverse inbreidingsplannen in uitgifte gebracht.”