12 januari 2021

Fractie Vogels

GEMERT-BAKEL – In het GN van 18 december 2020 is de vergunning voor het vernieuwen van de stallen en de uitbreiding van de veestapel aan de Rooije-Hoefsedijk gepubliceerd. De inwoners die een zienswijze hadden ingediend hebben inmiddels bericht ontvangen dat hun zienswijze niet heeft geleid tot een aanpassing of weigering van de vergunning. De gemeenteraad is in een besloten bijeenkomst door de wethouder geïnformeerd.
De conclusie was: “de stank neemt toe maar blijft binnen de wettelijke norm” dus we kunnen de vergunning niet weigeren! Dat is raar als je als Raad gelijktijdig te horen krijgt dat aan de overkant van de straat een varkenshouder met heel veel gemeenschapsgeld én heel veel ruimtelijke-compensatie wordt uitgekocht?
In dit hele proces stond de Raad buitenspel, want formeel is deze vergunningverlening een bevoegdheid van het college. Normaal gesproken verwacht je van een college dat het, voordat een dergelijk maatschappelijk confronterend besluit wordt genomen, eerst de Raad wordt gepolst. Wat is de mening van de raad? Maar dit is al enige tijd niet meer het geval. De mening van de raad doet er niet meer toe want het college gaat er van uit dat , net als bij eerdere besluitvorming over het zwembad en de verkoop van ’n deel vd MFA in De Mortel, CDA en DP blind rugdekking geven.

Inwoners hebben het laatste woord. Samen naar de rechter? Is de race gelopen? Nee, zeker niet. Velen hebben gebruik gemaakt van hun recht om een zienswijze in te dienen. Iedereen die dat heeft gedaan kan de vergunning juridisch aanvechten. Maar daar zijn kosten aan verbonden en niet iedereen kan zich een dure advocaat veroorloven. En men moet vlug zijn want de termijn om in beroep te gaan verstrijkt al over 2 weken. Voor alle indieners van zienswijzen die vanwege de kosten twijfelen of ze de stap naar de rechter wel willen maken is er wellicht ’n oplossing. Wellicht kunnen we gezamenlijk ten strijde trekken bij de rechtbank en samen een advocaat inhuren en de kosten samen betalen! Ik zeg ‘we’ aangezien ik, omdat ik als raadslid buitenspel ben gezet, als burger persoonlijk ’n zienswijze heb ingediend. Mijn zienswijze betreft de misleidende publicatie.
Vele inwoners hebben de petitie tegen de uitbreidingplannen op de Rooije-Hoefsedijk getekend. Stel dat alle burgers die zeggen dat ze de stankoverlast beu zijn er ook werkelijk iets aan gaan doen door bij te dragen in de kosten van de beroepsprocedures? Willen we echt verandering? Ik verwijs u graag naar de facebookpagina “stop megastallen Gemert!” waar de initiatiefnemers van de petitie de mogelijkheid hebben gecreëerd om via Tikkie een kleine bijdrage te storten. Is dat geen mooie start om 2021 mee te beginnen? Trekken we samen op?

Reacties naar ton.vogels@raad-gemert-bakel.nl

Ton Vogels

Foto's:


0