13 januari 2021

Het nieuwe jaar

Namens de fractie CDA Gemert-Bakel wens ik u allen nog een zeer goed 2021 toe! Dat het een jaar mag worden waar wij samen weer terug gaan naar het oude normaal en het nieuwe normaal achter ons kunnen laten.
Op 1 januari 2020 had niemand kunnen voorspellen wat voor een vreemd jaar het zou geworden. Het Coronavirus heeft een hele grote impact gehad op ons allen. Dat geeft meteen ook aan dat het in onze samenleving uiteindelijk toch allemaal draait om (kern)gezond zijn en blijven. Desondanks zien wij uit de samenleving veel veerkracht. Laten we deze vasthouden en vooruit proberen te kijken.
Gemeenten en dus ook Gemert-Bakel hebben het financieel moeilijk. De decentralisaties van de afgelopen jaren werden niet vanuit Den Haag vergezeld met de benodigde hoeveelheid geld. De taken kwamen, het geld niet. Daar bovenop komt de coronacrisis.
Het is een hele opgave om een goede begroting te maken in deze tijden. Dus ook dit jaar ligt er weer een grote uitdaging. Maar het doel voor het CDA is om ook dit jaar een sluitende begroting zonder OZB-verhoging te presenteren. Daarom zullen er keuzes gemaakt moeten worden en kunnen wij niet alles. We moeten bekijken hoe alles zich gaat ontwikkelen en dat zal in de loop van het eerste half jaar duidelijk worden. Ook al willen wij natuurlijk het liefst wel alles doen.
Voor ons zijn er een aantal speerpunten die we in het jaar voor de gemeentelijke verkiezingen willen realiseren.
We staan voor het bevorderen van leefbaarheid. Dat wil zeggen dat we onze ondernemers moeten faciliteren zodat zij de initiatieven kunnen waarmaken.
De schop moet in de grond voor meer woningen. De plannen zijn er maar nu moeten we de stap naar verkoop, verhuur en uitvoering maken.
De eerste deelplannen voor centrum Bakel moeten dit jaar in uitvoering komen en we moeten een grote stap zetten in het centrumplan en Kasteel van Gemert.
In Milheeze en Handel worden er ook plannen gemaakt en wij hopen dat deze snel verder uitgewerkt kunnen worden.
Ook onze bereikbaarheid is van belang. Waar het kan en moet zullen wegen en fietspaden aangepakt worden. We zullen een begin maken met het herziende beleid voor de speeltoestellen.
Daarnaast is 2021 het jaar van de landelijke verkiezingen. Daarbij zetten wij natuurlijk vol in op ‘ons Inge’. Zij staat op een prachtige 4de plek van de CDA lijst. Wij zijn super trots op haar en zullen campagne voor haar gaan voeren. Want het lijntje naar Den Haag wordt zo nog korter en daarmee kunnen we nog meer bereiken.
Met lef, samenwerking en eerlijkheid zijn wij ervan overtuigd dat we van 2021 een mooi (politiek) jaar gaan maken. Het CDA Gemert-Bakel blijft zich inzetten op de ingeslagen weg en wil samen graag initiatieven blijven waarmaken!
Wilt u graag met ons in gesprek? Of zijn er andere zaken die u graag wilt bespreken. Neem dan vooral contact op.

Namens CDA Gemert-Bakel,
Stefan Janszen
Fractievoorzitter CDA Gemert-Bakel
0610234611
stefanjanszen@gmail.com

Foto's:


0