Proeven met publiek in voetbalstadion en theater

NEDERLAND – Weer met publiek naar een voetbalwedstrijd, theatervoorstelling of congres. Een aantal proeven moet uitwijzen of dat coronaveilig kan. Fieldlab Evenementen heeft groen licht gekregen voor de organisatie van enkele pilotevenementen in januari. Fieldlab kan aan de slag met evenementen in de categorie binnen passief en buiten actief. De voorwaarde dat de regio waar de pilot wordt georganiseerd, zich in het stadium ‘waakzaam’ bevindt, is daarbij losgelaten.

Concreet gaat het om een theatervoorstelling van Guido Weijers in het Beatrix Theater in Utrecht, een zakelijk congres in de Jaarbeurs te Utrecht en competitiewedstrijden van N.E.C. thuis en Almere City FC thuis. De exacte data worden op korte termijn bekend gemaakt. Tijdens de genoemde events haakt Fieldlab Evenementen aan voor onderzoek, gericht op het vergaren van kennis en data rondom evenementen in tijden van Corona. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt toegewerkt naar veilige en verantwoorde evenementen met een verhoogde bezoekerscapaciteit, zoals voorheen. “Iedere bezoeker van een pilot event is in principe negatief getest, waarmee we risico vermijden”, geeft Marcel Elbertse, voorzitter van de Stuurgroep Fieldlab Evenementen aan.

 

Back to Live is de paraplu waaronder aan de pilot events wordt gewerkt. Er zijn verschillende types evenementen. Bezoekers van de evenementen verklaren zich (door aanschaf kaart of bezoek aan het evenement) bereid om aan een aantal voorwaarden te voldoen. Hierbij valt te denken aan het overleggen van een negatieve Corona-test, invullen van een gezondheidsverklaring binnen 24 uur voor het evenement, het op verzoek meewerken aan een temperatuurmeting of sneltest bij de entree van het event en het mijden van contact met kwetsbare groepen in de twee weken na het pilot event.

Fieldlab Evenementen is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector, verenigd in het EventPlatform, de Alliantie van Evenementenbouwers en de Rijksoverheid.

Foto's:


P