59.000 bomen voor Gemert-Bakel en Laarbeek

GEMERT-BAKEL – Staatsbosbeheer is deze week gestart met het planten van 59.000 bomen op de Grotelsche heide in Gemert-Bakel en De Biezen in Aarle-Rixtel. Het gaat om onder meer de zwarte els, boswilg en lijsterbes. De aanplant vindt plaats op vijf verschillende locaties in de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek. In totaal gaat het om vijftien hectare, wat overeenkomt met circa 30 voetbalvelden. De werkzaamheden duren naar verwachting enkele weken en zijn vóór eind maart afgerond.

Staatsbosbeheer vindt het naar eigen zeggen belangrijk dat er in Nederland meer bos komt. “Niet alleen zorgen bomen voor schone lucht, een goed klimaat, beschutting en verkoeling. Het bos biedt ook de ruimte om van de natuur te genieten. Het is een plek van rust en ontspanning. Nieuw bos legt CO2 vast en levert daarmee een bijdrage aan het terugdringen van de hoeveelheid CO2 die volgens het Nederlandse Klimaatakkoord in 2030 met ten minste 49 procent verminderd moet zijn. Daarom plant Staatsbosbeheer landelijk in de komende 10 jaar 5.000 hectare nieuw bos”

Klimaatbestendiger

Door het planten van een groot aantal verschillende boom- en struiksoorten wordt het bos aantrekkelijk voor dieren, planten en mensen. Het wordt ook veerkrachtiger, dus beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Met een gemengd bos kunnen toekomstige generaties beter inspelen op maatschappelijke wensen. We planten onder andere de volgende boom- en struiksoorten; zwarte populier, gele kornoelje, vuilboom, zwarte bes, hazelaar en zomereik.

Bos staat ook in het overheidsbeleid weer volop in de belangstelling. Het ministerie van LNV presenteerde in november 2020 de Bossenstrategie. Rijk en provincies hebben samen de ambitie het bosoppervlak in Nederland met 10% te laten toenemen, zo’n 37.000 hectare. De plannen van Staatsbosbeheer passen daar naadloos in. Provincie Noord-Brabant streeft naar de aanleg van 13.000 extra bos in 2030. Daarmee groeit het areaal van het Brabantse bos van 14% naar 16,6%. Het staat allemaal in de Brabantse bosvisie die begin 2020 werd gepresenteerd. Staatsbosbeheer wil met de provincie de komende 10 jaar, 1.000 hectare nieuw bos realiseren in Noord-Brabant.

Bijdragen

Via nederlandplantbomen.nl kan iedereen in Nederland een boompje bijdragen voor een Groener Nederland. In 1 minuut koop je een boom en daarmee creëer je nieuw bos in een provincie naar keuze. Daarnaast kunnen bedrijven en organisaties die een bijdrage willen leveren aan de natuur in Nederland contact opnemen met www.buitenfonds.nl Buitenfonds is een onafhankelijke stichting die fondsen werft voor waardevolle projecten in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer die geen andere financiering (meer) kennen.

Boswachter Frank de Groot plant bomen op de Grotelse Heide.

Foto's:


0