Blauwe flits

Mensen die mij kennen, weten dat ik de ijsvogel een warm hart toedraag. Ik vind hem prachtig. Sinds ik getrouwd ben, loopt de ijsvogel als een rode draad door mijn leven. Ik heb hem in Thailand en Turkije gezien. Mijn liefde voor de ijsvogel gaat diep. Ik heb er zelfs een tatoeage van. Geloof het of niet, maar een paar weken voordat ik een tekenafspraak bij de tatoeëerder had, zag ik er één bij de sportschool voor het raam zitten. Ik denk dat hij een smak tegen het grote raam had gemaakt en even moest bijkomen. Een maand voordat ik de tatoeage liet zetten, vond ik een dode. Ook bij de sportschool. Misschien was het dezelfde.

Toen het op 6 februari begon te sneeuwen en ook te vriezen, werd ik overrompeld. Ik had medelijden met de ijsvogels. Ze kunnen namelijk niet tegen strenge winters. Ik kan er ook niet tegen. Een week vriezen, betekent al gauw de dood voor een groot deel van de populatie. Gelukkig ga ‘ik’ er niet aan dood. Met het winterse weer zag ik mijn droom (ontmoeting met een levende ijsvogel en dat moment op beeld vastleggen) in rook opgaan. Wacht eens even! Als de ijsvogel niet van ijs houdt…, waarom heet hij dan zo? Welnu, de Nederlandse naam kan afgeleid zijn van de Germaanse naam ‘Eisenvogel’. In deze context slaat de naam op de metaalachtige glans van het blauwe verenkleed. Een tweede verklaring is dat de vogel in de winter bij het ijs werd gezien om geschubde versnaperingen uit een wak op te vissen.

Zoals altijd het geval is met Koning Winter… Hij komt en verdwijnt als sneeuw voor de zon. De schade lijkt beperkt. Het is maar een week ‘echt’ winter geweest. Evengoed is het een winter om niet te vergeten. Mijn kwartet heeft heerlijk in de sneeuw geravot. Thuis en op onze vakantiebestemming in Zeeland. En ik? Ik heb kennisgemaakt met nieuwe vogels aan de Zeeuwse kust. Vogels als de drieteenstrandloper, bonte strandloper, steenloper, tureluur, scholekster, wulp, geoorde fuut, middelste zaagbek, bontbekplevier, bergeend, smient, slobeend en kleine zilverreiger. Bovendien kan ik opscheppen met zes lepelaars. En geloof het of niet! Ik kon het zelf ook bijna niet geloven. De blauwe flits diende zich aan. Wel drie keer kwam ik een levende ijsvogel tegen waarvan ik er twee op beeld heb vastgelegd. IJzingwekkend en sterk verhaal hè? Het is toch echt gebeurd…

Anneke

Foto's:


0