Eerste lichting rondt basisopleiding af op Vredepeel / De Rips

VREDEPEEL / DE RIPS – Na vier maanden intensieve trainingen en een zware eindoefening hebben 24 luchtverdedigers van de eerste Algemene Militaire Opleiding (AMO) bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) de basisopleiding afgerond. Zeker de laatste week was er eentje voor de cursisten van vele kilometers, weinig slaap en militaire uitdagingen. Vrijdag 26 februari marcheerden ze, na alle ontberingen te hebben weerstaan, trots de kazernepoorten binnen van het DGLC om vervolgens bevorderd te worden.

Het is de eerste AMO in Nederland waarbij zowel militairen van de land- als luchtmacht samen werden opgeleid en is daarmee een unieke opleiding binnen Defensie. De nieuwe militairen hebben een versneld sollicitatietraject doorlopen wat onderdeel is van een proef voor het nieuwe personeelssysteem voor defensie. Het DGLC heeft het traject opgestart om kandidaten binnen een dag volledig te keuren en aan te stellen bij de eenheid. Daarna volgen de militairen hun opleidingen op de kazerne en worden ze in de Peel te werk gesteld. Aan het einde van hun contract begeleidt het DGLC hen van werk-naar-werk of kijkt naar toekomstmogelijkheden binnen de krijgsmacht. Hiermee hoopt de eenheid een nog aantrekkelijkere werkgever te worden in de regio. Vanwege het succes van deze aanpak worden nieuwe versnelde aanstellingstrajecten en extra basisopleidingen bij het DGLC gepland.

Aanpassen

Opleidingen en trainingen zijn essentieel om de inzet van Defensie nu en in de toekomst te garanderen wanneer Nederland dat nodig acht. Vanwege de coronapandemie werd de opleiding zoveel mogelijk binnen de kaders van de geldende maatregelen gehouden. Waar dat niet mogelijk bleek te zijn werd een grondige analyse gemaakt en maatregelen toegepast om een volwaardige AMO te kunnen geven aan de nieuwe militairen. In lijn hiermee werden er maatregelen genomen zodat hun relaties alsnog op verantwoorde wijze de vermoeide militairen konden ‘binnenklappen’. (Foto’s: Ministerie van Defensie).

 

 

 

 

Foto's:


IIIIIIIIIIE