Helft geadopteerde volwassenen zoekt info over herkomst

NEDERLAND – De helft van de volwassenen die uit het buitenland zijn geadopteerd, heeft informatie gezocht over hun achtergrond. Bijna een vijfde is van plan dat te doen. Een klein deel van hen heeft alle gezochte informatie gevonden.

Geadopteerden uit China zoeken minder vaak dan mensen uit andere geboortelanden, en de zoektocht was daar en in Bangladesh minder succesvol. Dat meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek.
Het CBS heeft in de eerste helft van 2020 onderzoek gedaan naar de leefsituatie, het welzijn en zoekgedrag van volwassenen die als kind uit het buitenland zijn geadopteerd. Dit is een deelonderzoek op verzoek van de Commissie onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden. Hieraan hebben 3,5 duizend mensen meegewerkt die tussen 1970 en 1998 uit een ander land zijn geadopteerd. Het rapport gaat dieper in op de ervaringen van geadopteerden uit Bangladesh, Braziliƫ, Colombia, China, India, Indonesiƫ, Sri Lanka en Zuid-Korea.

Een procent van de geadopteerde volwassenen is op zoek gegaan naar informatie over zijn of haar achtergrond, 18 procent is van plan dat in de toekomst te gaan doen.
Hoeveel mensen op zoek gaan, verschilt per herkomstland. Van de uit China geadopteerde volwassenen heeft het kleinste deel (26 procent) gezocht naar informatie over hun achtergrond. Bij de andere onderzochte adoptielanden was dat ongeveer de helft.

De meest voorkomende redenen waarom mensen zelf op zoek zijn gegaan, zijn: meer willen weten over waar men vandaan komt (82 procent), meer willen weten over de biologische familie (69 procent), willen weten of men op familie lijkt in uiterlijk en karakter (61 procent) en willen weten of men broers of zussen heeft (56 procent).

De zoektocht naar informatie over de achtergrond is niet altijd succesvol. Gemiddeld zei minder dan een kwart alle gezochte informatie te hebben gevonden. In China en Bangladesh heeft maar 8 procent van de zoekers alle informatie kunnen vinden, in Colombia en Sri Lanka was dat aandeel met 23 procent het hoogst van de onderzochte adoptielanden.

Van alle mensen die op zoek zijn gegaan, geeft 20 procent aan (nog) niets te hebben gevonden en bijna net zoveel geadopteerden hebben hun zoektocht moeten staken omdat zij niet verder kwamen.

Ongeveer een derde van de zoekers geeft aan dat alle informatie die zij vonden, zoals de geboorteakte of de naam van de biologische ouders, juist is. Dit aandeel is het laagst bij mensen die uit Bangladesh zijn geadopteerd (3 procent), gevolgd door China met 15 procent. Bij personen die geadopteerd zijn uit Colombia of Braziliƫ is dit percentage relatief hoog, respectievelijk 34 en 44 procent. Een deel van de zoekers zegt tegengewerkt te zijn door instellingen uit het geboorteland: dit kwam vooral voor in India (20 procent), Bangladesh en Zuid-Korea (beide ongeveer 10 procent).

Foto's:


0