In Memoriam: Henk Oosthoek

GEMERT Sommige mensen dragen veel bij aan Gemert én staan daarbij duidelijk in het voetlicht. Anderen betekenen veel voor de gemeenschap, maar doen dat meer op de achtergrond. Henk Oosthoek was zo’n man. Op donderdag 11 februari overleed hij op 90-jarige leeftijd.

Voor de personeelsvereniging van Artex textielfabriek, waar hij werkte, organiseerde hij jarenlang auto-oriëntatieritten. Met cryptische omschrijvingen stuurde hij de vele tientallen deelnemers door de wegen en paadjes van de regio. Daarbij moesten tal van raadsels worden opgelost. Achteraf moesten organisator en deelnemers vaak hartelijk lachen als bleek hoe Henk met zijn taalgrapjes iedereen misleid had. Die oriëntatieritten zette hij trouwens ook uit voor Gemertse bedrijven, voor de harmonie en voor bijvoorbeeld de personeelsvereniging van de politie.

Dat Henk graag zijn bijdrage leverde aan de gemeenschap bleek al vroeg toen hij met zijn echtgenote Jo van Roij (familie van ‘De Mulder’ uit de Oudestraat) in een werkgroep stapte voor de inrichting van de nieuwe St.Jozefkerk in zijn wijk Molenbroek. Maar het kwam vooral tot bloei toen Henk en Jo zich stortten op dansles. Eind veertiger jaren leerden zij elkaar kennen bij dansavonden in Beek en Donk. En dat dansen heeft hen nooit meer losgelaten.

Gedurende vijftien tot twintig jaar gaf Henk dansles aan dansclub ‘De Vrolijke Dansers’, onderdeel van de Gemertse Bond van Ouderen. En hij draaide er als diskjockey de muziek. In de hoogtijdagen kwamen elke donderdagavond wel tachtig ouderen uit Gemert en verre omgeving naar de aula van het kasteel. Daar leerden Henk en Jo alle paartjes de danspassen van polka en veleta, van slow-fox en cha-cha-cha. En hij hield – heel sociaal denkend – rekening met ouderen die hun partner verloren hadden, toen hij begon met lessen in line-dance. Daarbij dans je immers niet met één partner, maar als groep. Alle danspassen werden thuis in de Molenbroekse woonkamer zorgvuldig ingestudeerd door tafels en stoelen aan de kant te schuiven en urenlang voetje voor voetje alle bewegingen te oefenen. Later profiteerden ook dansliefhebbers in Beek en Donk van zijn danslessen. Als bestuurslid van de dansclub organiseerde hij ook verschillende uitstapjes naar een all-inclusive resort in Almelo. En in de aula van het kasteel ontving de dansclub enkele jaren bewoners van De Poffer, onderdeel van Ruijschenbergh, om ze een gezellige dansmiddag te bieden.
Een ander onderdeel van de bond van ouderen was toneelclub ‘De Grijs Köpkes’. Daar was Henk kartrekker van mooie voorstellingen met markante toneelspelers zoals Truuske van Impelen, Jan van Extel en Ruth Kantelberg. De toneelervaring die Henk in en buiten Gemert had opgedaan bij bijvoorbeeld de toneelclub van Raymakers Textielfabriek kwam van pas toen hij als regisseur iedereen de fijne kneepjes van het ouderentoneel bijbracht. Met John-Lanting-achtige komedies brachten ze volle zalen van De Eendracht aan het lachen.
Henk, bedankt voor alles wat je voor Gemert en omgeving deed.

Door Maarten Mols

Foto's:


0