Jubilarissen Zonnebloem Bakel in het zonnetje

BAKEL – Het is al meer dan veertig jaar geleden dat Sjaan van de Heuvel met enkele andere vrijwilligers de Zonnebloemafdeling van Bakel, Milheeze en De Rips oprichtte, in een tijd dat de Zonnebloem nog een heel andere invulling had dan nu het geval is.

In de loop der jaren heeft Sjaan de Zonnebloem zien uitgroeien tot een bloeiende afdeling, die steeds allerlei evenementen wist op te zetten voor de gasten, mensen die gebukt gaan onder een lichamelijke beperking. Inmiddels is de Zonnebloem zo’n vertrouwd begrip geworden dat enige toelichting overbodig is geworden.
Sjaan heeft ook enkele jaren het voorzitterschap van deze afdeling op zich genomen. Het is daarom meer dan verdiend dat een delegatie van het huidige bestuur bij haar langs ging om haar te danken voor haar inzet. Daarbij kreeg ze het gouden Zonnebloemspeldje uitgereikt, samen met een oorkonde en een mooie bos bloemen. De Bakelse afdeling had zelfs een gedichtje voor Sjaan opgesteld, dat door de voorzitter met verve werd voorgedragen.
Ook vrijwilligster Thea Emonds kreeg het bestuur aan de deur. Zij is al tien jaar een actieve medewerkster van de Bakelse afdeling, waarmee ze ook even in het zonnetje kon worden gezet. Ze was zich er totaal niet van bewust dat ze al weer tien jaar actief is voor de mensen die een beetje extra aandacht verdienen. Dit typeert haar ten voeten uit: altijd bescheiden, maar steeds actief en betrokken. De afdeling heeft gedurende het afgelopen jaar nogal aan de ketting gelegen van de coronabeperkingen, maar dat heeft haar er niet van weerhouden de contacten met haar gasten levend te houden en met het volste vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. Een terechte hulde!
De Zonnebloemgedachte kan alleen uitgedragen worden door vrijwilligers die een beetje aandacht willen schenken aan mensen die het iets moeilijker hebben dan zij zelf. Als u zich ook aangesproken voelt om deze gedachte mede vorm te geven, meld u dan gerust aan bij de Bakelse afdeling, die u zeer dankbaar zal zijn vanwege de ondersteuning die u aan de nieuwe gasten kunt bieden. Net zoals Sjaan en Thea dat al jaren gedaan hebben met grote inzet, maar ook met veel plezier. U kunt daarvoor contact opnemen met de coödinator bezoekwerk: Marian Kuijpers, te bereiken onder mariankuijpers@gmail.com.

Foto's:


0