Illegale huisvesting arbeidsmigranten Gemert-Bakel: kind overdag alleen gelaten

GEMERT-BAKEL –  Bij een illegale huisvesting is Gemert-Bakel is een kind aangetroffen dat overdag alleen thuis is en niet naar school gaat. Het Peelland Interventie Team (PIT) controleerde op dinsdagavond 23 februari twee locaties in de gemeente Gemert-Bakel. Daarbij trof het PIT in beide woningen arbeidsmigranten aan, die illegaal worden gehuisvest.

 

De bewoners staan niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Op een locatie is de bewoning is in strijd met het bestemmingsplan en er is geen vergunning aangevraagd om hier arbeidsmigranten te mogen huisvesten. Op de andere locatie is een vergunning voor logies, maar is sprake van kamerbewoning. Verder onderzoek naar de situatie volgt.

Niet naar school

Buiten de illegale huisvesting trof het PIT op een locatie een minderjarige aan, die overdag alleen thuis is en niet naar school gaat. Er is melding gedaan bij Veilig Thuis en de leerplichtambtenaar. Verder was op beide locaties de brandveiligheid niet in orde. Op een locatie zijn de brandmelders direct in orde gemaakt, op de andere locatie zijn in opdracht van de brandweer dezelfde avond brandmelders geïnstalleerd. Tot slot zaten op een van de locaties in een schuur 30 honden en 5 pups. De Dierenbescherming heeft de dieren nagekeken. De dieren zijn goed verzorgd maar niet geregistreerd. Vrijdag volgt een hercontrole.

 Medewerking

De eigenaren en betrokken uitzendbureaus verleenden volledige medewerking aan de controles. Bij de controles is uiteraard rekening gehouden met de coronamaatregelen.

Peelland Interventie Team (PIT)

Onder regie van het PIT zijn er regelmatig controles bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.

Misstanden melden

 

Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties doorgeven aan het Peelland Interventie Team (PIT). Dit kan anoniem via (0492) 587309 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld. Anoniem contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem kan via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Anonieme meldingen komen rechtstreeks bij de gemeente terecht en kunnen gebruikt worden voor onderzoek of een controle door het PIT.