12 februari 2021

Vijf vragen aan de gemeente over het strooibeleid in Gemert-Bakel

GEMERT-BAKEL – In deze strenge vorstperiode ligt er veel sneeuw en ijs op de weg. Om de wegen begaanbaar te houden moet er gestrooid worden. Maar hoe gaat dat in zijn werk en gaat het wel goed genoeg? Vijf vragen aan de gemeente over het strooibeleid in Gemert-Bakel.

 

1.Waar wordt in opdracht van de gemeente gestrooid in Gemert-Bakel?

 

Gemeente Gemert-Bakel: “Op het kaartje hieronder staan alle wegen gemarkeerd waar gestrooid wordt.”

 

2.Waarom is het op veel plekken dan toch nog glad en ligt er sneeuw en ijs op de weg?

 

Gemeente Gemert-Bakel: “We zijn vorig weekend begonnen met strooien voordat de sneeuw ging vallen. In ploegen zijn we continue bezig om de hoofdroutes (fase 1) begaanbaar te krijgen of te houden. Een combinatie van veel sneeuw, weinig verkeer (vanwege de coronamaatregelen en avondklok), harde noordoostenwind en lage temperaturen heeft ervoor gezorgd dat het strooien veel minder effect had dan normaal. Onze volle aandacht blijft uitgaan naar de hoofdroutes, op diverse wegvakken bevinden zich nog ijslagen. Ook de strenge vorst die in de komende dagen wordt verwacht daagt de gladheidsbestrijding uit en maakt het extra moeilijk; zout werkt namelijk niet als de temperatuur onder -7 graden is.”

 

3.Schakelt de gemeente ook andere partijen in om te helpen bij het strooien?

 

Gemeente Gemert-Bakel: “We hebben een aannemer ingehuurd om de fietspaden sneeuw- en ijsvrij te krijgen.”

4.Wordt er dag en nacht gestrooid?

 

Gemeente Gemert-Bakel: “Afgelopen weekend en maandag klokje rond, nu weer normale ploegendienst van 7.30 tot 18.00 uur.”

 

5.Op hoeveel kilometers gemeentelijke weg wordt er gestrooid?

 

Gemeente Gemert-Bakel: “Het totaal aantal kilometers in fase 1 is 200.”

Meer informatie en cijfers over de gladheidsbestrijding in Gemert-Bakel vind je hier.

 

 

Foto's:


sS