Bedrijveninvesteringszone (BIZ) centrum Gemert van start

GEMERT – Bedrijveninvesteringszone (BIZ) centrum Gemert is van start. 82,4 % van de Gemertse centrumondernemers heeft voor de instelling van de BIZ gestemd.

 Stichting BIZ Ondernemers Centrum Gemert heeft het initiatief genomen om een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op te richten. In de afgelopen periode is hiervoor een draagvlakmeting gedaan. De uitkomst: een grote meerderheid van de ondernemers is vóór invoering van een BIZ. De BIZ start met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021, voor een periode van 5 jaar.

 Gezamenlijk investeren

Een BIZ maakt het mogelijk dat alle ondernemers gezamenlijk investeren om het centrum aantrekkelijker, leefbaarder en bekender te maken. De ondernemers betalen hiervoor jaarlijks een bijdrage waarvan de gemeente de heffing en invordering verzorgt. Wethouder Bart Claassen in een persbericht: “De BIZ is voor en door ondernemers en is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen ondernemers in Gemert, juist ook in deze coronatijd. Ik ben er van overtuigd dat de BIZ zal bijdragen aan het ondernemerschap, uitstraling en algehele economische vitaliteit van het centrum van Gemert.”

Draagvlak

Van de 157 verzonden stemformulieren zijn 85 geldige stembiljetten ingeleverd bij de gemeente. Daarvan hebben 70 ondernemers (82,4%) vóór de BIZ gestemd. Hiermee voldoet de uitslag ruimschoots aan de wettelijk voorgeschreven draagvlakvereisten, waardoor de BIZ-verordening met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 in werking treedt.

Stichting

Het bestuur van de Stichting Bedrijveninvesteringszone Centrum Gemert en de Ondernemersvereniging Gemert zeggen blij te zijn dat de oprichting van de BIZ met zo’n breed draagvlak een feit is. “Het was al langere tijd een grote wens vanuit de ondernemers om de samenwerking professioneler in te richten dan eerder het feit was onder de reclamebelasting. Daarnaast brengt de BIZ vele voordelen met zich mee. De besteding van de gelden is een stuk democratischer geregeld met de BIZ, het zorgt voor een betere uitstraling van het gehele centrum en er is meer budget en stabiliteit over de langere termijn doordat iedereen binnen het gebied mee betaalt. Dit geeft de BIZ niet alleen meer slagkracht, maar hierdoor is deze ook professioneler te opereren en zijn initiatieven gemakkelijker te organiseren.”