Jeugdspecht gaat bloemen onderzoeken

HANDEL – Op zaterdag 10 april is de Jeugdspecht in Handel het jaar weer gestart met een eenvoudig corona-proof programma. Op zaterdag 10 mei wordt dat vervolgd met een bloemen-onderzoek.

Het valt de leden van de Jeugdspecht best zwaar dat er dit jaar weer een gedeelte van het programma moest worden geschrapt, maar dit is ten aller tijden veel beter dan getroffen te kunnen worden door corona, beseffen ze zich.
Het thema op 10 april was ‘bomen en struiken planten’. De Jeugdspecht denkt hierbij in het bijzonder aan bomen die voor de natuur een meerwaarde hebben, met name voor vogels, kleine bosdieren en insecten. Er is met de groep een mooi gedeelte aangeplant bij de bloemenweide, waardoor de dieren in het najaar en de winter weer volop gebruik kunnen maken van de vruchten en de zaden van de bomen en struiken.
Op zaterdag 8 mei van 13.30 tot 15.30 uur gaan de leden van de Jeugdspecht op onderzoek bij Natuurcentrum De Specht, Strijbosscheweg 51 te Handel. Ze gaan op zoek uit naar de bloemenweelde die er weer aan komt. Bloemen zijn dankbare planten voor de natuur. De zaden die de bloemen voortbrengen zorgen voor voedsel in de barre wintermaanden voor de vogels en dieren die hier overwinteren. Door de leiding is weer een mooi programma in elkaar gezet met diverse verrassingen.

Foto's:


0