Leesoffensief Brabant van start:

GEMERT-BAKEL – Bijna tweehonderd directeuren, bestuurders en managers van Brabantse bibliotheken, kinderopvang, basisscholen, middelbare scholen, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, wethouders en ambtenaren van de provincie Noord-Brabant toonden hun betrokkenheid op donderdag 22 april bij de aftrap van het Leesoffensief Brabant.

Vanuit Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek waren ook Bibliotheek De Lage Beemden, vertegenwoordigers vanuit de kinderopvang en het primair onderwijs en bestuurders van de drie gemeenten aanwezig. Tijdens de online aftrap werden kennis en ervaringen gedeeld met het oog op één gezamenlijke ambitie: alle Brabantse jongeren geletterd de wereld in.
Hoognodig, want inmiddels leest bijna een kwart van de vijftienjarigen zo slecht dat ze het risico lopen laaggeletterd de school te verlaten. Dit heeft grote gevolgen voor de positie van Nederland als kenniseconomie. Daarnaast bedragen de maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid ruim € 1,1 miljard per jaar. Voor Brabant betekent dit verhoudingsgewijs zo’n € 176 miljoen. “Investeren in geletterdheid kost geld, maar door er niet in te investeren kost het de samenleving uiteindelijk nog veel meer”, is de boodschap van Leesoffensief Brabant. Tijdens de aftrap werden tal van initiatieven genoemd die de toehoorders inspireerden. Zo kwamen onder andere BoekStart in de kinderopvang en de bibliotheek op school ter sprake. Organisaties die willen aansluiten bij het Leesoffensief Brabant kunnen contact opnemen via info@bibliotheekdlb.nl. De komende periode organiseert Leesoffensief Brabant regionale vervolgbijeenkomsten. Meer informatie staat op www.leesoffensiefbrabant.nl.

Foto's:


0