Start voorbereiding Omgevingswet in Gemert-Bakel

GEMERT – Collegepartijen CDA en Dorpspartij steunen het Koersdocument van B&W dat de aanzet moet geven voor de Omgevingsvisie. Die wordt de basis voor de lokale uitwerking van de nieuwe Omgevingswet (per 1-1-‘22). De oppositie vindt het Koersdocument al veel te dichtgetimmerd. Het moet juist de burger uitnodigen zijn visie te geven, vinden zij. Ook hebben zij zorgen over de informatieachterstand van die burgers en over de aanpak per deelgebied. Dat heeft het “risico van ‘salamitactiek’.”

(Door onze politiek verslaggever)

Alle partijen vinden het “wezenlijk om hierover met elkaar in gesprek te gaan (Janszen; CDA). D66, Fractie Vogels, VVD en Sociaal Gemert-Bakel pleiten ervoor om “de procesvolgorde om te draaien en te beginnen bij de burger” (Diesveld; D66). Jan Vroomans (VVD): “Benoem de thema’s en de problematiek en laat dan de burgers aan het woord. Er zitten nu al zoveel aannames en kleur in, dat mensen al niet meer zullen willen luisteren”. Dat vindt ook Ton Vogels (Fractie Vogels) Jan Hoevenaars (Sociaal Gemert-Bakel): “Laat de burger zijn ideeën uiten over de uit te zetten koers. Maak duidelijk waarover hij kan praten.” Als Toon Coopmans (Dorpspartij) zegt: “Inmiddels is het buitengebied van ons allemaal. Agrariërs zijn ongerust. We zullen naar de toekomst moeten kijken,” reageert Deirdre Diesveld: “Daarmee verlies je nog steeds een grote partij belanghebbenden: wij allemaal.” Coopmans merkt op: “We hangen behoorlijk achteraan vergeleken met andere gemeenten. We willen dit zien als een praatstuk. Hoe gaat de wethouder er mee om als we de burgers een andere rol gaan geven?” Martien Bankers (Lokale Realisten) mist “de regering als belangrijke partij. Die zal komende tijd belangrijke beslissingen nemen.” Hij heeft zorgen over de informatieachterstand van inwoners. “Velen weten niet wat de omgevingsvisie is. Hoe bereiken we hen? Via de dorpsraden of als gemeente rechtstreeks? Hoe halen we hun meningen op en hoe gaan we die verwerken?” Daarover moet eerst een plan van aanpak worden opgesteld, vindt hij.

De heel algemene reactie van wethouder Willeke van Zeeland (CDA) stelt Jan Vroomans en Ton Vogels niet tevreden. Vroomans: “Wat de wethouder zegt is voor dit verhaal niet relevant. Aspecten zijn de problemen die we in de toekomst krijgen en hoe we die gaan oplossen. Niet de agrariërs.” Vogels: “Was dat de wethouder of de voorzitter van Agrarisch Nederland? We produceren veel voor elders, maar de afval blijft hier. Dáár hebben veel mensen last van. Per deelgebied zaken aan de orde stellen heeft het gevaar van salamitactiek. Het buitengebied bijvoorbeeld is niet meer enkel van de boeren. U reageert niet op wat hier gezegd wordt.” Stefan Janszen (CDA) ziet het koersdocument voor de omgevingsvisie als “een uitgebreid praatstuk. Wij zijn blij met de antwoorden van het college.” Dat is Toon Coopmans uiteindelijk ook. Jan Hoevenaars blijft bang dat “de burger zich hierdoor niet uitgenodigd zal voelen er wat van te vinden. Ik ben er sceptisch over. Kijk naar onze buurgemeenten.”

Jan Hoevenaars: ‘De burger zal zich hierdoor niet uitgenodigd voelen’

Foto's:


0