Videopresentatie en livestream over uitwerking centrumplan Milheeze

MILHEEZE – Enkele maanden geleden heeft een initiatiefgroep in Milheeze een enquête gehouden over de leefbaarheid van het centrum met behoud van een supermarkt, het gemeenschapshuis en de woonbehoefte rond de kerk. Het overgrote deel van de 639 respondenten heeft aangegeven open te staan voor verandering en ontwikkeling.

“Daarop is met politieke steun van alle partijen in Gemert-Bakel budget beschikbaar gesteld om voorbereidingen te treffen voor een haalbaarheidsplan”, geeft voorzitter Wim Verheggen namens Dorpsoverleg Milheeze aan. ” Het internationale advies- en ingenieursbureau De Antea-Group is als professionele partij aangetrokken om op basis van de eerste uitingen aan die plannen verdere uitwerking te geven. Het is de bedoeling dat het haalbaarheidsplan eind mei kan worden voorgelegd aan het college van B & W. Daarbij is de mening van de inwoners van het dorp erg belangrijk. De huidige RIVM-maatregelen laten het helaas niet toe om een dusdanig grote openbare bijeenkomst te beleggen dat iedereen de mogelijkheid en de kans heeft om daar suggesties en ideeën in te brengen. Vandaar dat er erg hard is gewerkt om de denkrichtingen op papier te zetten, samen te voegen in een presentatie met een videofilm van het centrum, zodat dit geheel door iedereen bekeken kan worden.”

Die videopresentatie is via de website van het Dorpsoverleg Milheeze te bekijken van vrijdag 14 mei 13.00 uur tot en met zondag 16 mei 12.00 uur. D”e inwoners kunnen hun suggesties, meningen of ideeën kenbaar maken via het speciaal hiervoor beschikbare e-mailadres: centrumplan@dorpsoverlegmilheeze.nl Op woensdag 19 mei vanaf 19.30 uur nemen wij u mee in een toelichting en de verdere uitwerking van het haalbaarheidsplan via een livestream op www.dorpsoverlegmilheeze.nl.”

Foto's:


D