Afsluitingen, reconstructie rotondes en tunnel en brug voor fietsers

GEMERT – De provincie Noord-Brabant informeerde op 26 mei het college van B&W van Gemert-Bakel over de aanpassingen die de provincie kiest om de weg van Beek & Donk richting Boxmeer toekomstbestendig te maken. Het betreft het gedeelte van de Beekse brug tot aan de rotonde bij de Peeldijk naar Elsendorp. Alle knooppunten op deze route zijn bestudeerd en bijna allemaal moeten ze worden aangepast. De provincie wil deze zomer een besluit nemen. De werkzaamheden beginnen na aankoop van benodigde gronden. Waarschijnlijk wordt dat 2025.

(Door onze politiek verslaggever)

Om tot 2040 kortere reistijden en een betere bereikbaarheid mogelijk te maken, bestudeerde en ontwierp de provincie voor elk onderdeel van de weg verschillende oplossingen. Die werden beoordeeld op verkeer, verkeersveiligheid, bodem, natuur, landschap, landbouw, wonen, grond- en oppervlaktewater, archeologie, cultuurhistorie, aardkunde, recreatie, geluid en duurzaamheid. Telkens koos de provincie een voorkeursvariant: de beste oplossing. Hierover vroeg ze advies aan de colleges van Laarbeek en Gemert-Bakel. Die zijn het waarschijnlijk niet met alles eens. Zo vrezen B&W van Laarbeek sluipverkeer door het dorp na afsluiting van de Bosscheweg. Maar voor het doorgaande verkeer vervalt met deze afsluiting een conflictpunt en de bus van Gemert naar Eindhoven boekt er tijdwinst door, aldus de provincie.

De bebouwde kom van Beek & Donk wordt een eindje richting Gemert opgeschoven. Daarbuiten gaat een maximumsnelheid gelden van 80 km/uur. Bij de Broekantsestraat komt geen rotonde, maar een voorrangskruising. De rotonde in de Broekdalerbaan wordt gereconstrueerd in het kader van de plannen met de N279. Richting Gemert komt een parallelweg zonder vrachtverkeer van De Biezen via de Derde Steeg naar de Broekstraat. Het tweerichtingenfietspad aan de noordzijde wordt een snelfietspad. Bij de afsluiting van de Loopweg, en de oversteken bij Derde Steeg/Drie Ossensteeg en Groenendaal wint de doorgaande auto het van de wandelaars en fietsers.

Gemert-Bakel wil behoud van een volwaardige aansluiting van de Broekstraat op de rotonde West-Om. In de voorkeur van de provincie wordt dit geen ‘turborotonde’, maar vervalt de aansluiting. Een rotonde met de Broekstraat als echte vierde poot is duurder en heeft een “mindere doorstroming, veiligheid en toekomstvastheid”, concludeert de provincie.Vrachtverkeer van en naar Champignonkwekerij Gemert gaat niet via de nieuwe parallelweg of via de Broekstraat. Die zijn daarvoor ongeschikt. Even verderop vervalt de oversteek voor fietsers en voetgangers bij de Groenendaal. Daar een viaduct of tunnel maken kost teveel ruimte en geld. Voor fietsers/voetgangers komt tussen rotonde en Groenendaal een nieuwe oversteekbrug met een nieuw wandelpad daarnaartoe. Bij de oversteek Eeuwsels komt wél een voetgangers-/fietserstunnel. De veiligheid van de rotonde Oudestraat wordt verbeterd door rondom losliggende fietspaden te maken. De aansluiting van het Heijtsveld is niet onveilig. Een rotonde is daar niet nodig en kost teveel ruimte en geld, vindt de provincie. Ze wil met “optische maatregelen” het gevoel van veiligheid vergroten en bestuurders vanaf het Heijtsveld tijdig vaart laten minderen.

Wethouder Bart Claassen heeft aan de presentatie een positief gevoel overhouden: “Het is een uitstekend maatregelenpakket om de regionale doorstroming en de lokale verkeersveiligheid te verbeteren. Alleen jammer dat er niet al volgende week mee gestart kan worden.”

Vraag is nu nog: wie gaat wat betalen? Betaalt de provincie alles, of komen bijvoorbeeld de voetgangers-/fietsersbrug en –tunnel voor rekening van de gemeente? Daarover zal het laatste woord nog niet zijn gezegd.

Planschets fietsers- en voetgangerstunnel bij Eeuwsels.

Foto's:


0