Bewoners De Pandelaar zijn wateroverlast na hoosbui beu

GEMERT – De naam van het dorp is naar alle waarschijnlijkheid te herleiden tot ‘plaats waar water zich verzamelt’. Met de toenemende hoeveelheid stortbuien komen de oude tijden terug, zeker op bepaalde plaatsen in Gemert. Neem nu de Pandelaar…

Door Simon van Wetten

Ik zit op een uiterst droge vooravond met een aantal buurtbewoners van de Pandelaar om de tafel, met uitzicht op de Kampen. Het prachtige weer accentueert het landschap. Mooi. Hoe anders is het hier als de weergoden besloten hebben juist in Gemert vele millimeters water te deponeren. Dan voltrekt zich op deze plaats een kleine ramp. Het gaat niet alleen om ondergelopen kelders, natte vloeren en meubels die omhoog zijn gezet. De bewoners schetsen een veel verdergaande situatie.

“Bij mij komt het door de voor- én achterdeur. Ik moet zorgen dat ik thuis ben, zodat ik op straat de automobilisten kan manen tot zachtjes rijden, anders gólft het naar binnen.” En: “Als je op vakantie gaat, of voor je werk een eindje weg, neemt bij de voorspelling op de buienradar van die donkerrode neerslaggebieden richting Gemert, de ongerustheid toe. Je wilt meteen naar huis.” Een buurman: “Ik heb een camera hangen om vanuit mijn werk te kunnen zien hoe de toestand hier is. Ik heb er stress van, slaap er niet goed van.” Een andere buurman: “We hebben dompelpompen, waterzuigers, maar het blijft dweilen met de kraan open.” Een buurvrouw: “Ik woon hier nu drie jaar en heb die ellende ook al drie keer meegemaakt. Bij code geel blijft de hele buurt thuis.” “Ja,” zegt weer een andere Pandelaarder, “en als het dan voorbij is, dan komt de stank, en die is echt niet zomaar weg. Die lucht blijft maanden hangen. De dag na zo’n bui kun je de wc nog niet doortrekken en niet douchen. Eerst moet het ontstoppingsbedrijf komen.” Een weer een ander verzucht: “De verzekering houdt er een keer mee op. We moeten te vaak, na elke waterhoos, schade claimen.”
Ik vraag of er geen actie is ondernomen. Nou, en of! “Twee jaar geleden hebben we als buurtbewoners een comité opgericht. Het is tot een afspraak met de gemeente gekomen, die zouden komen kijken, maar daar kwam de corona tussendoor. Nu staat een bezoek van ambtenaren gepland op 23 juni, maar ze hebben alvast laten weten dat het hooguit om een kleine aanpassing kan gaan…”
Ook al passeren meerdere lage en dus problematische plekken in Gemert de revue – de Haag, de Kouter, de Molenstraat – toch vragen we ons gezamenlijk af: waarom juist de Pandelaar? “Bij de herinrichting is de weg hoger komen liggen en watert naar beide zijden af. En toen eind vorige eeuw de riolering werd vervangen, zeiden die arbeiders toen al: dit gaat niet werken. De eerste stevige bui gaf hen gelijk. Bovendien zitten we hier tussen twee verkeersdrempels in. Zo ontstaat een badkuip. Vanuit de voor-Pandelaar, die iets hoger ligt, komt het water naar hier en wordt dan tegengehouden door de tweede drempel. De sloot die veel water op zou kunnen vangen, ligt daar net voorbij.” Filmpjes en foto’s laten het zien. Heggen en voortuinen staan onder water, op straat staat het water tot bijna kniehoogte. “We betalen allemaal onze rioolrechten. Dan mag je er toch vanuit gaan dat het goed gemaakt en geregeld is?”
Oplossingen? “Die zijn er vast. Denk bijvoorbeeld aan gescheiden afvoer van hemelwater en rioolwater. In Deurne hebben ze dat op bepaalde plaatsen al toegepast en de problemen zijn weg. In Someren gaan ze voor een brede aanpak. Dat moet hier toch ook kunnen?”
Het is duidelijk: er moet iets gebeuren. De hoosbui van donderdag 3 juni zal de laatste niet zijn. Nederland staat bekend om de strijd tegen het water. Die waterhuishoudkundige strijdbijl moet in Gemert snel opgedoken worden. De gemeente zegt daar onder andere het volgende over: “Dat in de Pandelaar sprake is van wateroverlast is bij ons bekend, maar mogelijke oplossingen hangen samen met een groter deel van het gemeentelijk stelsel. Het is dus niet zomaar verholpen. De gemeente Gemert-Bakel is al jaren bezig met het klimaatbestendiger inrichten van de gemeente, onder andere door het aanleggen van gescheiden riolering en grotere rioolbuizen. Ook boven de grond moet een en ander gebeuren. Bijvoorbeeld de aanleg van WADI’s of vijvers. Het is goed om meer inzicht te krijgen in de werking van de riolering om gericht maatregelen te kunnen treffen. De gemeente hoort daarom graag waar wateroverlast ervaren wordt. Met name filmpjes helpen ons om ons rioleringsstelsel verder te optimaliseren. Inwoners kunnen wateroverlast melden via een korte enquête op onze website www.gemert-bakel.nl.”

Wateroverlast in De Pandelaar.

Foto's:


0