Gemert-Bakel plust 2,8 miljoen in 2020

GEMERT-BAKEL – Gemert-Bakel heeft een plus van 2,8 miljoen op de jaarrekening 2020.  Een van de oorzaken voor het positieve resultaat is dat de zorgkosten lager zijn uitgevallen dan begroot. Het college stelt de gemeenteraad voor het overschot te gebruiken om de reservepositie van de gemeente te versterken.

Burgemeester en wethouders verwachten in oktober een structureel sluitende meerjarenbegroting te presenteren.  Daarop voorsorterend is de kadernota 2022 gepresenteerd. Ook die laat een positief beeld zien. Het gemeentebestuur verwacht daarom dat er ruimte komt om extra te investeren. Het college wil  ambtelijke capaciteit en het beheer van de openbare ruimte op het gewenste niveau terugbrengen, middelen vrijmaken voor centrumontwikkeling en een nieuw cultuurhuis in Gemert en lokale bedrijven, verenigingen en andere organisaties ondersteunen die door corona nog steeds lastig hebben.  Volgens wethouder Bart Claassen is het de insteek om de onroerendezaakbelasting (ozb) in 2022 alleen te indexering en verder niet te verhogen.(Later meer).