Raad en college willen onderzoek naar alternatieven uitbreiding varkensbedrijf

GEMERT – Twaalf minuten slechts duurde maandagavond 7 juni de extra gemeenteraadsvergadering. Meer tijd was niet nodig, zo groot was de eensgezindheid. Janny Jans-Egelmeers, van het varkensbedrijf dat zich wil vestigen aan de Rooije Hoefsedijk in Gemert, sprak in en de gemeenteraad behandelde zijn initiatiefvoorstel om een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar een andere ruimtelijk invulling dan intensieve veehouderij op die locatie. Het voorstel was ingediend door alle partijen in de raad en werd dan ook met algemene stemmen aangenomen. Ook B&W en Jans (wederom) zegden hun medewerking toe. Wat volgt, gaat helaas langer duren dan 12 minuten.

(Door onze politiek verslaggever)

Janny Jans wees erop dat hun oude varkensbedrijf aan de Wolfsbosscheweg moest wijken voor uitbreiding van het bedrijventerrein. Drie jaar geleden kocht de familie daarom het varkensbedrijf aan de Rooije Hoefsed. In december 2020 verleende de gemeente de vergunning. Op 28 januari 2021 zei wethouder Steeghs daarom in de raadsvergadering: “De omgevingsvergunning moet verleend worden, tenzij er wettelijke redenen zijn om te weigeren. Het college heeft de aanvraag getoetst aan de regels van rijk, provincie en gemeente, zowel de ruimtelijke als de milieutechnische aspecten. De conclusie luidt: er zijn geen wettelijke gronden om de vergunning te weigeren. Ook de ingediende zienswijzen zijn zorgvuldig bekeken. Daardoor is echter niets gewijzigd. De GGD deed onderzoek naar de gezondheidsrisico’s. Maar ook het GGD-advies gaf geen aanleiding om geen medewerking te verlenen. In een gesprek tussen het college en de initiatiefnemer is wél afgesproken dat hij maatregelen zal nemen om ook de geur af te laten nemen.” Jans wees erop dat “we steeds hebben meegedacht en extra informatie hebben aangedragen. Ook later hebben we alle medewerking verleend toen sprake was van verplaatsing. We hebben aangeboden een luchtwasser op de bestaande stal te plaatsen, zodat voor elke woning de geuroverlast afneemt. En vorige week nog hebben we een gesprek gehad met een delegatie van de raad. We staan open voor verplaatsing, maar we hebben ook zorgen.”

De familie deed zelf al onderzoek en hield daarbij een minimale afstand aan van 750 meter tot woonbebouwing. “Daarmee valt de omgeving van veel dorpen al af. Vier mogelijke locaties blijven over. Maar deze worden nu bewoond door jonge varkenshouders die er veel zin in hebben. Dat biedt ons dus geen echte keuze,” aldus de inspreekster. Haar conclusie: “Voor ons was de Rooije Hoefsedijk geschikt, maar we staan open voor alternatieven. Onze zorg is dat het uitstel lang zal duren. We staan al jaren stil. We vragen u om ook te kijken naar alternatieven voor ons.”

Het bouwplan leidde tot onrust onder de bewoners van de nabijgelegen woonwijk Paashoef. Een petitie tegen de bouw werd ruim 3600 keer ondertekend. De gemeenteraad deelt de zorgen van de bewoners om hun gezondheid en het milieu bij toename van het aantal dieren, maar heeft ook oog voor de belangen van de ondernemer. Op 1 februari was er geen meerderheid voor een VVD-motie die stelt dat “het de uitdrukkelijke bevoegdheid van de raad is om financiële kaders te stellen.” Dus ook waar het gaat om de kosten van verplaatsing van dit varkensbedrijf. Nu is dat mede onderwerp van het onderzoek waartoe de gemeenteraad gisteren besloot.

Janny Jans sprak in.

Foto's:


0