19 juli 2021

Acht ton in de plus met zorgkosten

GEMERT-BAKEL – Door de manier van werken weet Gemert-Bakel niet alleen goede zorg te bieden aan mensen die het nodig hebben, maar ook de kosten steeds beter te beheersen en te voorspellen, open-einde regelingen daargelaten. Dat zorgde er voor dat het Sociaal Domein in 2020 geld overhield.

“Een dikke pluim voor ons gebiedsteam”, begint wethouder Wilmie Steeghs. “Door de goede samenwerking binnen het team van professionals van verschillende disciplines betaalt onze visie zich letterlijk terug.”

De wethouder Sociaal Domein: “We kiezen bewust voor het lokaal en dichtbij organiseren van zorg. Neem de autisme-expert. Die werkt sinds 2020 vanuit ons gebiedsteam in plaats van dat we iedereen moeten doorverwijzen. Daardoor kunnen we de hulp voor mensen die het nodig hebben sneller en meest passend bieden. Tegelijkertijd bespaart dat ook geld.” Eerder stelde de VNG-visitatiecommissie al vast dat in Gemert-Bakel de kosten in het Sociaal Domein stabiliseerden. In 2020 bleef er dus geld over, zo’n € 840.000.

Het positieve saldo is niet alleen reden juichen. Steeghs legt uit: “De bijdrage van het Rijk alleen is niet genoeg. Daarbij zien we ook risico’s binnen de jeugdzorg. Zwaardere gevallen kunnen bij een kleine gemeente financieel een behoorlijke stempel drukken. Reden voor ons om goed op te blijven letten en, waar het kan, lokaal zoveel mogelijk en zo vroeg mogelijk te blijven oplossen.”

Wethouder Steeghs

Foto's:


0