Bakelse Plassen uitgebreid met Plas Witrijt, waarschijnlijk laatste zandwinning

GEMERT – Voor “multifunctionele zandwinning” worden de Bakelse Plassen in de komende zeven jaren uitgebreid met de nieuwe plas Witrijt. Die plas komt ten zuiden van de bestaande recreatieplas Nederheide, tussen Snelle Loop en Milheezer Loop, naast het terrein van de golfbaan. Na beëindiging van de zandwinning wordt het een “multifunctioneel gebied, met natuur, water, recreatieve routes, waterberging en een voedselbos.” Niet iedereen in Milheeze is vóór.

(Door onze politiek verslaggever)

In de gemeenteraadsvergadering van 8 juli vraagt Wim Meulenmeesters (CDA): “Wanneer houdt het op?” Hij heeft complimenten voor de manier waarop de zienswijzen van tien mensen “serieus zijn genomen” en voor het eindresultaat: “10 ha. land wordt natuur en recreatiemogelijkheid.” Hij waarschuwt: “Pas op voor overlast” door de werkzaamheden. Jan Hoevenaars (Sociaal Gemert-Bakel) en Deirdre Diesveld (D66) hebben daar toch zorgen over. “De huidige geluidsnormen dateren uit 2007. Is dat niet verouderd?,” vraagt Hoevenaars zich af. En “wat voor gevolgen heeft deze zandwinning voor de gezondheid van de omwonenden? In 2016 zijn nieuwe normen uitgebracht door wereld gezondheidsorganisatie (WHO). Waarom zijn die niet gebruikt?” Volgens wethouder Willeke van Zeeland (Ruimtelijke ordening en openbaar beheer, CDA) zijn “de gemeentelijke geluidsnormen strenger dan van de WHO. Daaraan voldoen we, enkel niet bij de dichtstbijzijnde huizen. Zij kozen ervoor geen geluidswal te laten aanleggen.” Toon Coopmans (Dorpspartij) vraagt of het “moeilijkheden met de totale waterberging geeft als water uit sloten niet gemengd zou mogen worden met water uit de plas. En kan dat water worden gebruikt voor landbouw?”. Martien Bankers (Lokale Realisten) vindt dat ook een punt. De wethouder zegt dat het waterschap proeven neemt.
Coopmans geeft verder aan dat “in Milheeze nogal wat mensen tegen zandwinning zijn, en hoe het in de toekomst verder zal gaan.” Hij vindt: “Als de inwoners zorgen hebben, mogen ze ook voordelen hebben.” “Het kan toch niet zo zijn dat enkel de dichtstbijzijnde bewoners de revenuen krijgen?”, merkt Ton Vogels (Fractie Vogels) op. Diesveld vindt dat de opbrengst moet “terugvloeien naar de algemene middelen”. Waarop Jan Vroomans (VVD) zegt: “Mag er iets staan tegenover overlast? Doen we dat dan straks ook bij zonneparken, enz.? We maken toch geen compensatieregeling?” “Nee,” reageert Coopmans, “ik verwoord enkel hun zorgen. Het Dorpsoverleg geeft aan dat het dorp wordt geraadpleegd over tot waar de zandwinning zal gaan.” Wethouder Van Zeeland: “Het eindplan is samen met omwonenden tot stand gekomen. In de klankbordgroep zaten diverse omwonenden en betrokkenen.” Ton Vogels vraagt dan: “Komt het eindplan na het einde van de zandwinning? Dat kan nog wel tien jaar duren misschien. Kunnen we dan wel nu al een eindplan vaststellen?”. De wethouder: “Stapje bij beetje zal het eindplan gerealiseerd kunnen worden. Omwonenden zijn akkoord met het eindplan. Als zij hinder ervaren worden er maatregelen getroffen. Ik ben bereid om nogmaals in gesprek te gaan met de Dorpsraad over het eindplan.” Coopmans had dat met een motie willen bereiken. Die werd zo overbodig. Vogels stelt nog de (retorische) vraag dat “de raad toch het laatste woord heeft over de goedkeuring van een bestemmingsplan?”. Hierna werd het bestemmingsplan Witven met algemene stemmen aangenomen.

Toon Coopmans verwoordt zorgen uit Milheeze.