Dankzij vragenlijst ‘Inclusief Ondernemen’

REGIO – Het Werkgeversservicepunt Helmond-De Peel, een samenwerking tussen UWV en Senzer, heeft samen met TNO een onderzoek uitgevoerd naar de ‘inclusiviteit’ van werkgevers in de arbeidsmarktregio. Met de door TNO ontwikkelde Vragenlijst Inclusief Ondernemen (VIO) kan tot op bedrijfsniveau een profiel worden opgesteld met scores en ontwikkelkansen.

Als je ‘inclusief onderneemt’ bied je ook werkgelegenheid aan mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Ongeacht wat de reden is – bijvoorbeeld laaggeschoold, fysieke of psychische beperking, taalbarrière – de betreffende werknemers krijgen de mogelijkheid om te werken ‘naar vermogen’. Door inclusief te ondernemen is een werkgever niet alleen maatschappelijk verantwoord bezig; ook het potentieel van de arbeidsmarkt wordt volledig benut. Omdat er veelal aanpassingen nodig zijn in werkzaamheden, werktijden en/of werkplek is het voor veel werkgevers niet eenvoudig om de stap te zetten. Daarom biedt de overheid deze werkgevers advies, begeleiding en toegang tot allerlei regelingen en subsidies.
In november 2020 is in samenwerking met o.a. VNO-NCW en Stichting Bedrijventerreinen Helmond de vragenlijst onder werkgevers in arbeidsmarktregio Helmond-De Peel verspreid. De vragenlijst is door circa 70 werkgevers ingevuld en de resultaten bieden voldoende basis om vervolgstappen te kunnen zetten. Naast de algemene doorontwikkeling van het arbeidsmarktbeleid worden de resultaten ook gebruikt voor een 1-op-1 benadering van de deelnemende werkgevers.
Vanuit TNO zijn diverse, concrete adviezen gegeven om de werkgeversdienstverlening door te ontwikkelen. Deze adviezen worden meegenomen in de uitvoering van de dienstverlening van Werkgeversservicepunt Helmond-De Peel. Het onderzoeksrapport inclusief alle uitkomsten is te downloaden op de website van Senzer.

Foto's:


0