Duurzaam Gemert

Ook voor de gemeente Gemert-Bakel wordt duurzaamheid belangrijker. De gemeente investeert in een duurzame toekomst en een fijne leefomgeving. Duurzaamheid is een breed begrip en de gemeente werkt hier op verschillende vlakken aan.

 

Wat is duurzaamheid

Duurzaamheid is niet alleen energie vergelijken, alhoewel dat wel al een stap in de goede richting is als er naar duurzame energie wordt gekeken. Maar ook op gebied van technologie en innovatie speelt duurzaamheid een steeds grotere rol. Ook het onderwijs kan inspelen op de duurzame ontwikkelingen, tenslotte moeten zij de medewerkers van de toekomst opleiden. Het streven is dat iedereen zuiniger omgaat met energie, dat er minder verspilling is en meer hergebruik.

 

Vrij van aardgas en energieneutraal

In 2050 moeten alle huizen van het gas af zijn. Het gebruik van aardgas is nu eenmaal slecht voor het milieu. De gemeente Gemert-Bakel is daarom al gestart met de voorbereidingen zodat er alles aan wordt gedaan om deze doelstelling in 2050 te halen. Voor 2030 ligt de doelstelling energieneutraal op tafel. De gemeentelijke gebouwen moeten tegen die tijd het liefst allemaal energieneutraal zijn. In het gemeentehuis is al in het kader hiervan in 2017 een nieuwe installatie voor de koeling, verwarming en ventilatie geplaatst. Ook de verlichting is aangepast naar ledverlichting. Met deze stappen bespaart de gemeente al fors op energieverbruik.

 

Afval en inkoop

Ook op het gebied van afval en recyclen heeft de gemeente maatregelen getroffen. Blink is namelijk namens de gemeente niet alleen actief op de afvalinzameling, maar ook op het grondstoffenbeheer en het onderhoud en de reiniging van de openbare ruimtes. Ook beheren zij de milieustraten. Ook heeft de gemeente het MVI-manifest ondertekend. Dit staat voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Er wordt niet meer zomaar ingekocht. Bij het inkopen wordt er gekeken naar zowel de prijs, als het effect op het milieu en de sociale aspecten.

 

Duurzaam Gemert groep

Daarnaast stimuleert de gemeente de aanschaf van zonnepanelen. Ze zijn dan ook erg blij met de groep vrijwilligers die Duurzaam Gemert hebben opgericht met als doel de bewoners van Gemert te helpen bij het bereiken van een energieneutrale woning. Deze groep heeft een aantal interessante acties voor de bewoners van Gemert, zoals het isoleren met subsidies, het aanschaffen van zonnepanelen of een lichtscan. Ook zijn er vanuit de gemeente plannen voor een zonnepark. De plek waar zonne-energie kan worden opgewekt moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen en waar deze plek precies komt, is nog niet bepaald. De bewoners van Gemert kunnen hier ook over meedenken.

Beter milieu

Dit zijn niet de enige voorbeelden die Gemert een stuk duurzamer moet maken. Er zijn ook nog andere initiatieven en plannen. Het is in ieder geval een stap in de goede richting om met elkaar te werken aan een beter milieu.

Foto's:


d