Een beeldige dorpscoöperatie: Wandobject onthuld in Elsendorp

ELSENDORP – Het langzaam maar zeker op het eeuwfeest afstevende Elsendorp mag natuurlijk als een (voor)beeldig dorp worden aangeduid. Dat ‘beeldig’ heeft afgelopen zondag een extra dimensie gekregen door de onthulling van een beeld, een object, gemaakt door de Gemertse kunstenaar Martien Hendriks.

Door Simon van Wetten

Tiny Janssen legde in De Dompelaar namens de Coöperatie Elsendorp uit hoe het idee om het beeldmerk van de coöperatie een fysieke uitvoering mee te geven, tot stand is gekomen. “Het heeft veel, zo niet alles te maken met Mientje School-van de Wetering. Samen met haar man was zij de kartrekster binnen allerlei verenigingen in Elsendorp, en ook zéér betrokken bij de KBO, de KVO, het Wit-Gele Kruis, het consultatiebureau en nog veel meer. Toen de Dorpscoöperatie op 12 maart 2017 werd opgericht, was Mientje natuurlijk ook aanwezig. Ik vroeg haar toen of zij het logo niet zou willen sponsoren en ze zei meteen ja. Ik heb dat uiteraard ook nog met de erfgenamen besproken, want Mientje is helaas niet meer onder ons. Dat logo is er dus al een tijd, maar nu hebben we ook een driedimensionaal beeldmerk en dat gaan we zo dadelijk onthullen.”
Voordat de nichtjes van Mientje – zij was zelf kinderloos – het dundoek dat voor het wandobject hing verwijderden, vertelde Martien Hendriks over de filosofie achter zijn creatie. Dat deed hij heel beeldend, met een stalen kabel, waarvan hij één streng loswikkelde. “Want in het beeld wordt een uit twee strengen bestaande kabel gecompleteerd door een derde streng die letterlijk in hun midden wordt opgenomen. Het oranje in de kern van de spiraal staat voor het oranje van de woonkern Elsendorp en de zandloper in zwartwit accentueert het Gemertse, de geboorteplaats van pater Gerlacus van den Elsen. Het geheel is vervat in een cirkel wat metaforisch gezien kan worden als een wereldbol die idealiter omspannen zou moeten worden door een coöperatief systeem. En dat begint dan in Elsendorp!
Ja, die laatste woorden vielen uiteraard goed, en de mooie symboliek eveneens. Want de Coöperatie Elsendorp staat voor de initiatiefrijke gemeenschap van dit kerkdorp, die telkens weer als een Atlas die de wereld draagt, de ondersteuning van de leefbaarheid op de schouders neemt. Martien: “Daarmee weet Elsendorp provinciaal, landelijk en zelfs internationaal de aandacht op zich te vestigen. Ik ben er trots op dat het symbool ervan op een bescheiden doch aanwezige wijze deze wand mag sieren in dit huis van uw gemeenschap.”
Waarna de onthulling volgde en het wandobject collectief, coöperatief en toch ook corona-proof bewonderd kon worden.

Martien Hendriks bij zijn uitbeelding van de coöperatieve gedachte.

Foto's:


0