Maurits Ypma gehuldigd als koorlid

DE RIPS – Op 5 oktober 1979 werd Jongerenkoor Rips opgericht. De naam is sindsdien veranderd naar Jongerenkoor Young Voices. Nu is het koor bekend onder de naam Zanggroep Spired. Maurits Ypma was als achttienjarige bij de oprichting van het koor betrokken. En nu is hij er nog steeds bij, al ruim 41 jaar.

Zanggroep Spired had het eigen jubileum en dat van Maurits Ypma willen vieren met een concert in oktober 2019, maar vanwege de Proms werd het verschoven naar mei 2020. “En toen was er corona”, zegt Zanggroep Spired. “Dus we zijn nog niet aan vieren toegekomen. En we weten niet wat de toekomst gaat brengen, dus we willen daar niet op blijven wachten.”
Op 6 juli jl hadden de leden hun eerste repetitie sinds lange tijd. Ze vonden dat een mooie gelegenheid om hun jubilaris alsnog in het zonnetje te zetten.
“Maurits heeft veel betekend voor ons koor en doet dit nog steeds”, zegt Zanggroep Spired. “In die ruim 41 jaar is hij 34 jaren bestuurslid geweest, waarvan 9 jaar voorzitter en 32 jaar penningmeester. En dat laatste doet hij nog steeds, al is het dan buiten het bestuur. Dat maakt het alweer ruim 38 jaar.”
Daarnaast heeft Ypma steeds gezorgd voor de materialen, de muziekmappen en het kopieerwerk daarvoor. En hij was en is de contactpersoon van Zanggroep Spired bij de parochie.
Maurits Ypma werd totaal verrast door de huldiging, wat natuurlijk ook de bedoeling was. Hij werd getrakteerd op een speech van de voorzitter, een oorkonde en een mooi beeldje om als aandenken op zijn bureau te plaatsen. En als kers op de taart werd hij toegezongen met een speciaal voor hem geschreven lied. “Maurits, we hopen je nog vele jaren in ons midden te mogen hebben”, besluit Zanggroep Spired het bericht. “Dank voor al het werk wat je voor ons koor gedaan hebt en nog doet. Het is fantastisch. Geniet nog lang van je koor, waar je zelf zoveel aan gebouwd hebt.”

Foto's:


0